Test ke kurzu NV demo

 
1. Které jídelny jsou povinny dodržovat výživové normy pro školní stravování?
2. Znalosti nutné k ochraně veřejného zdraví pracovník pracující ve stravovacím provozu:3. Strávníkům nesmí být vydány pokrmy:4. Když mi podřízený pracovník říká nesmysl, jak ho s nejmenším rizikem konfliktu přivedu k lepšímu řešení: