Demotest ke kurzu Hygienické miminum ve stravovacích službách

 
1. Mezi faktory ovlivňující růst (množení) mikroorganismů patří
2. Pracovník přicházející do styku s potravinami
3. Pracovní oděv si pracovník mění
4. Mezi zásady osobní hygieny patří