Demotest ke kurzu Hygienické miminum ve stravovacích službách

 
1. Pracovník přicházející do styku s potravinami
2. Strávníkům musí být podávány pokrmy
3. Pracovní oděv si pracovník mění
4. Mezi zásady osobní hygieny patří