Informace o cookies na této stránce
Jídelny.cz a partneři potřebují Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam.
Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Encyklopedie výživy - Použité zdroje

 1.  A-Z slovník. Bezpecnostpotravin.cz. [cit. červenec-srpen 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/abeceda.aspx
 2. BLATTNÁ, J. Jaké jsou funkce karotenoidů? Výživa a potraviny, 2013, roč. 68, č. 3, s. 60-61.
 3. BLATTNÁ, J. Výživa na začátku 21. století aneb o výživě aktuálně a se zárukou. Praha: Společnost pro výživu, 2005. 79 s.
 4. BORKOVCOVÁ, M., BEDNÁŘOVÁ M. Historie a současnost entomofágie. Výživa a potraviny, 2010, roč. 65, č. 3, s. 80-82.
 5. BŘEZKOVÁ, V., POSLUŠNÁ, K., POKORNÁ, J. Zdravé a rychlé večeře pro školáky. Brno: Computer Press, 2011. 135 s.
 6. Co jsou potraviny určené pro zvláštní výživu? Sukl.cz. [cit. 17. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.sukl.cz/leciva/co-jsou-potraviny-urcene-pro-zvlastni-vyzivu
 7. ČÍŽKOVÁ, H. Kvalita a autenticita medu. Výživa a potraviny, 2010, roč. 65, č. 1, s. 19-22.
 8. Datum minimální trvanlivosti, datum použitelnosti a záruční doba nejsou totéž - nové informace. Szpi.cz. [cit. 15. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1001188&docType=ART&nid=11342
 9. DOSTÁL, J. a kol. Lékařská chemie II. Bioorganická chemie. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 165 s.
 10. DOSTÁLOVÁ, J. Co se děje s potravinami při přípravě pokrmů. Praha: Forsapi, 2012. 54 s.
 11. DOSTÁLOVÁ, J. Sójové nápoje. Výživa a potraviny, 2011, roč. 66, č. 5, s. 121-122.
 12. DOSTÁLOVÁ, J. Sója a výrobky ze sóji. Výživa a potraviny, 2010, roč. 65, č. 4, s. 59-61.
 13. Druhy medu, označování a prodej. Bezpecnostpotravin.cz. [cit. 15. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.bezpecnostpotravin.cz/az/termin/92473.aspx
 14. E 621 - Glutaman sodný. Szpi.cz. [cit. 17. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1046013&docType=ART&nid=11324
 15. Energetická hodnota. Gda.cz. [cit. 7. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.gda.cz/sekce-pro-spotrebitele/zasady-zdraveho-jidelnicku/energeticka-hodnota.html
 16. Fortifikace potravin – zlepšování jejich složení. Eufic.org. [cit. 5. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.eufic.org/article/cs/page/FTARCHIVE/artid/Fortifikace-potravin-zlepsovani-jejich-slozeni/
 17. Fytoestrogeny ve výživě. Představují užitek nebo riziko? Bezpecnostpotravin.cz. [cit. 2. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.bezpecnostpotravin.cz/fytoestrogeny-ve-vyzive-predstavuji-uzitek-nebo-riziko_1.aspx
 18. Fruktóza. Diasvet.cz. [cit. 12. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.diasvet.cz/fruktoza/
 19. HAVLÍK, J., DOSKOČIL, I. Zemědělství v zásobení populace selenem. Výživa a potraviny, 2013, roč. 68, č. 1, s. 2-4.
 20. HAINER, V. aj. Základy klinické obezitologie. Praha: Grada, 2011. 448 s.
 21. HLÚBIK, P., OPLTOVÁ,L. Vitaminy. Praha: Grada, 2004. 232 s.
 22. HOLEČEK, M. Regulace metabolismu cukrů, tuků, bílkovin a aminokyselin. Praha: Grada, 2006. 288 s.
 23. HONCŮ, I., KREJČÍŘOVÁ, L., SLUKOVÁ, M. Beta-glukany a ječné výrobky. Výživa a potraviny, 2012, roč. 67, č. 4, s. 99-101.
 24. HRNČÍŘOVÁ, D. a kol. Výživa a zdraví. Praha: Ministerstvo zemědělství, 2012. 36 s.
 25. CHLUMSKÁ, L. Bezlepkové pseudoobiloviny. Dobroty, 2013, č. 3, s. 4-6.
 26. INGRAMOVÁ, Ch. Všechno o jídle. Praha:  Fortuna Print, 2006. 512 s.
 27. KABÁTKOVÁ, J. Označování potravin – novinky z Nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Výživa a potraviny, 2012, roč. 67, č. 6, s. 86-88.
 28. KADLEC, P. aj. Přehled tradičních potravinářských výrob. Ostrava: KEY Publishing s.r.o., 2012. 569 s.
 29. KALAČ, P. Výživová hodnota volně rostoucích hub. Výživa a potraviny, 2013, roč. 68, č. 3, s. 67-69.
 30. KALENSKÁ, K. Doplňky stravy – opravdu prospěšná ergogenika? Výživa a potraviny, 2009, roč. 64, č. 6, s. 142-145.
 31. Kalorické hodnoty potravin. Kaloricke-hodnoty-potravin.cz. [cit. 7. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.kaloricke-hodnoty-potravin.cz/
 32. KAŇKOVÁ, K. Poruchy metabolismu a výživy: vybrané kapitoly z patologické fyziologie. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 59 s.
 33. KATINA, J. Označování masných výrobků. Praha: Sdružení českých spotřebitelů, o.s., 2010.
 34. KAZDOVÁ, L. Negativní důsledky konzumace fruktózy při diabetu a metabolickém syndromu. Zdravi.e15.cz. [cit. 12. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/negativni-dusledky-konzumace-fruktozy-pri-diabetu-a-metabolickem-407776
 35. KOMPRDA, T. Obecná hygiena potravin. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. 148 s.
 36. KVASNIČKOVÁ, A. Akrylamid v potravinách. Výživa a potraviny, 2010, roč. 65, č. 5, s. 127-129.
 37. KUČERA, J. Potravinářská aditiva – prospěšný pomocník nebo „nebezpečná chemie“? Výživa a potraviny, 2010, roč. 65, č. 1, s. 6-9.
 38. KUČEROVÁ, J., PELIKÁN, M., HŘIVNA, L. Zpracování a zbožíznalství rostlinných produktů. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2007. 125 s.
 39. MAKRLÍKOVÁ, J. Povídání o javorovém sirupu. Výživa a potraviny, 2010, roč. 65, č. 2, s. 50.
 40. MUŽÍK, V. aj. Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole. Brno: Paido, 2007. 150 s.
 41. OSTRÝ, V. Potraviny nového typu – část 1. Výživa a potraviny, 2011, roč. 66, č. 6, s. 150-152.
 42. PISKÁČKOVÁ, Z. Cereální snídaně aneb není vše ideální, co je cereální… Jidelny.cz. [cit. 17. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=1144
 43. POKORNÁ, J., BŘEZKOVÁ, V., PRUŠA, T. Výživa a léky v těhotenství a při kojení. Brno: ERA, 2008. 132 s.
 44. Polenta. Wikipedia.org. [cit. 19. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://cs.wikipedia.org/wiki/Polenta
 45. Potraviny určené pro zvláštní výživu, doplňky stravy a přístup SZPI k jejich kontrole. Szpi.gov.cz. [cit. 8. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1004570&docType=ART&nid=11431&chnum=6
 46. Přednosti a potencionální rizika z konzumace inulinu. Bezpecnostpotravin.cz. [cit. 29. července 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.bezpecnostpotravin.cz/prednosti-a-potencialni-rizika-z-konzumace-inulinu.aspx
 47. Referenční hodnoty pro příjem živin. Praha: Společnost pro výživu, 2011. 192 s.
 48. ROKYTA, R. aj. Fyziologie pro bakalářská studia v medicíně, přírodovědných a tělovýchovných oborech. Praha: ISV nakladatelství, 2010. 359 s.
 49. RULFOVÁ, B. Sůl není nad zlato! Brno: Masarykova univerzita, 2012. 119 s.
 50. RUPRICH, J. aj. Grilování/barbecue. Brno: CHPR SZÚ, 2013.
 51. RYBKA, J. Diabetologie pro sestry. Praha: Grada, 2006. 283 s.
 52. Sacharidy. Eufic.org. [cit. 24. července 2013] Dostupné na World Wide Web:  http://www.eufic.org/article/cs/page/BARCHIVE/expid/basics-sacharidy/
 53. Sipping neboli popíjení. Onko.cz. [cit. 17. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.onko.cz/lekar-sipping-neboli-popijeni/
 54. SPOLEČNOST PRO BEZLEPKOVOU DIETU. Bezlepková dieta. Jde to i bez lepku! Praha: Společnost pro bezlepkovou dietu o. s., 2012. 25 s.
 55. SOUČEK, M. aj. Vnitřní lékařství pro stomatology. Praha: Grada, 2005. 380 s.
 56. STÁVKOVÁ, J. Je to sladké a cukr to není – STEVIE. Výživa a potraviny, 2011, roč. 66, č. 5, s 133-135.  
 57. Strumigen. Velký lékařský slovník.cz. [cit. 14. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://lekarske.slovniky.cz/lexikon-pojem/strumigen-3
 58. SVAČINA, Š., BRETŠNAJDROVÁ, A. Dietologický slovník. Praha: Triton, 2008. 271 s.
 59. SVAČINA, Š., BRETŠNAJDROVÁ, A. Jak na obezitu a její komplikace. Praha: Grada, 2008. 139 s.
 60. TUREK, B. Polycyklické aromatické uhlovodíky v potravinách. Výživa a potraviny, 2010, roč. 65, č. 1, s. 17-18.
 61. VELÍŠEK, J. Chemie potravin I. Tábor: Ossis, 2002. 332 s.
 62. VELÍŠEK, J. Chemie potravin II. Tábor: Ossis, 2002. 304 s.
 63. VELÍŠEK, J. Chemie potravin III. Tábor: Ossis, 2002. 343 s.
 64. Viscojis.cz. [červenec-srpen 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.viscojis.cz/
 65. VÍTŮ, K. Dna – nejen nemoc králů. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 79 s.
 66. Vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy jedlé tuky a oleje. [cit. 8. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1006126&nid=11816&hl=vyhláška 77/2003
 67. Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta. [cit. 15. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1007478&docType=ART&nid=11816
 68. Využitelnost živin v potravinách. Eufic.org. [cit. 5. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://www.eufic.org/article/cs/nutrition/vitamins-minerals-phytonutrients/artid/Nutrient-bioavailability-food/
 69. WINKLEROVÁ, D. „Energy drinks“ a „Smart drinks“ Výživa a potraviny, 2010, roč. 65, č. 2, s. 48-49.
 70. Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. [cit. 22. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=96~2F2004&rpp=15#seznam
 71. Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. [cit. 22. srpna 2013] Dostupné na World Wide Web: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=110~2F1997&rpp=15#seznam

 

Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu

Partneři

VIS Plzeň, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 720 962 105  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi