Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

FOOD a EATWELL aneb podpora zdravého stravování v Evropě

31.10.2010 1778 1 Martina Cukrová
Přečtěte si o projektech, které mají za cíl podpořit zdravé stravovací návyky a zdravý životní styl Evropanů. Snaží se přimět obyvatele, aby více dbali o své zdraví hlavně v oblasti výživy.

Článek byl zveřejněn před více než 1 rokem,
a proto může obsahovat již neaktuální informace.

Podle Světové zdravotnické organizace je obezita jedním z největších zdravotních problémů lidstva 21. století. Výskyt obezity se v mnoha zemích evropského regionu ztrojnásobil, přičemž počet obézních nadále znepokojivě roste, zejména mezi dětmi. Proto byly vytvořeny dva evropské projekty FOOD a EATWELL, které se snaží přimět obyvatele, aby více dbali o své zdraví hlavně v oblasti výživy.

Projekt FOOD
FOOD anglicky „strava“, ale také zkratka pro „boj s obezitou prostřednictvím nabídky a poptávky“.

Důvod vzniku
Vzhledem k narůstajícímu počtu dospělých i dětí postižených obezitou a nadváhou v důsledku nevhodné stravy a stravovacích návyků je třeba zajistit odpovídající informace o výživě. Tento nárůst obezity a chronických onemocnění v rozvinutých zemích upozornil na potřebu akčního plánu. Proto v roce 2006 podepsali evropští ministři společně se Světovou zdravotnickou organizací „Chartu boje proti obezitě“. Vyvážená strava se stává základním nutným předpokladem zdraví a pohody občanů Evropy, kteří si začínají uvědomovat příčiny problémů v souvislosti s výživou a obezitou a hledají způsoby, jak změnit své stravovací návyky a životní styl. Projekt apeluje na veřejný i soukromý sektor, aby společně hledaly různá řešení, jak se s tímto problémem vypořádat, a podpořily vznik řady evropských iniciativ.

Cíl projektu
Cílem projektu je podporovat vyváženou stravu a zdravý životní styl prostřednictvím nového a komplexního přístupu - zlepšit nutriční hodnoty nabízených jídel v restauracích a informovat spotřebitele pro usnadnění jejich výběru.

Projekt si klade za cíl přesvědčit širokou veřejnost, že zdravá strava není drahá. Cestou k tomuto tvrzení je podpora lokálním produktům, které nejsou zatíženy vysokými náklady na dopravu, stejně tak i podpora sezónního ovoce a zeleniny apod. Odborníci ze šesti zemí, které jsou do projektu zapojeny (Belgie, Česká republika, Francie, Itálie, Španělsko, Švédsko), z mnoha různých a vzájemně se doplňujících oborů navázali spolupráci a snaží se vybudovat komunikační kanál mezi veřejností a provozovateli veřejného stravování, jímž bude možné pozitivně ovlivňovat nabídku jídel v restauracích, jakož i životní styl a návyky evropských spotřebitelů. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o této problematice, aby mohli zlepšit své stravování.

Projekt se v letech 2009 a 2010 týká 6 zemí a k účasti v něm je přizváno kolem 52 000 zaměstnanců (asi 3 000 firem) a 5 000 restaurací. V každé ze šesti zemí se provedou odlišné průzkumy mezi zaměstnanci a restauracemi. Průzkumy budou navrženy s ohledem na výsledky předchozího soupisu a názoru odborníků. Výsledky soupisu a průzkumů poslouží jako podklady pro doporučení, což jsou jednoduché a praktické pokyny pro veřejnost i pro provozovatele restaurací a šéfkuchaře. Jsou návrhem každodenních kroků, které by se měly stát přirozeným zvykem vedoucím k vyváženější stravě. Cílem těchto doporučení vydaných partnery projektu je poskytnout praktické rady ke správnému chování v oblasti stravování.
Některá doporučení jsou společná pro všech šest zúčastněných zemí, jiná jsou zase přizpůsobena národním specifikům.

Proč začít zrovna na pracovištích?
Často bývá obtížné dát si během pracovního dne pořádný a zdravý oběd. Mnohdy v nabídce jídel v okolí chybí rozmanitost. Pracoviště se tak stává vyznaným místem a příležitostí, jak zlepšit zdraví a pohodu zaměstnanců. Jak zdůrazňuje Platforma EU pro stravu, fyzickou aktivitu a zdraví, přispěje program ke zvýšení produktivity a omezení absencí zaměstnanců. Projekt FOOD tak přispívá k propagaci zdravější životosprávy během pracovního dne.

Jak je zapojena ČR
ČR je do projektu zapojena přes své dvě partnerské organizace: Občanské sdružení Hravě žij zdravě o. s. a Edenred Česká Republika.
Hravě žij zdravě o. s. bylo založeno jako dobrovolné nevládní neziskové občanské sdružení. Jejich projekt STOB (STop OBesity) pomáhá hubnout lidem s rozumem. Cílem je vytvořit základnu, která se věnuje systematizaci péče o děti i dospělé s nadváhou či obezitou a sdružuje jak odborníky, tak i laiky se zájmem o danou problematiku. Další činností občanského sdružení je pořádání kurzů o snižování nadváhy ve stovce měst České republiky. Sdružení také organizuje kurzy přes internet a redukčně kondiční pobyty.
Společnost Edenred přichází již více než 40 let s novinkami, jež soukromým společnostem a státní správě nabízejí kreativní a přínosná řešení podporující blahobyt jednotlivců a zvyšující výkon kolektivu. Od zajištění stravování přes čištění uniforem, péči o děti a výpomoc v domácnostech až po školení nebo motivační kampaně. V jedenácti ze čtyřiceti zemí, v nichž společnost působí, realizuje program odpovídající současným tendencím a snahám státních institucí v oblasti výživy. Tento program, nazvaný „Alimentation et Equilibre“ (Vyvážená strava), byl vytvořen ve spolupráci s mezinárodními experty a jeho cílem je pomoci lidem využívajícím stravenky, aby měli v partnerských restauracích k dispozici vyváženou stravu.


Projekt EATWELL

Důvod vzniku
Nevhodné způsoby výživy představují jednu z největších hrozeb lidského zdraví v 21. století. V minulých letech se uskutečnila celá řada akcí na podporu zdravého stravování a fyzické aktivity, které se však projevily jako velmi málo úspěšné. Nejvíce viditelnými důkazy nezdravého stravování jsou nadváha a obezita. Spotřeba ovoce a zeleniny je nízká, stejně tak i příjem omega-3 mastných kyselin. Naproti tomu je vysoká spotřeba saturovaných mastných kyselin, trans-tuků, soli a cukru. Nadváha postihuje 30-80% dospělých osob v Evropě. Tento trend je zvláště alarmující u mládeže – kolem 20 % dětí a mládeže má nadváhu a třetina z nich je obézních. Jakým způsobem je tedy možné tento stav zlepšit? Projekt EATWELL vytvořila Evropská unie s cílem nalézt odpověď na tyto otázky.

Nevhodné stravování nemá pouze negativní vliv na zdraví občanů, ale rovněž zvyšuje ekonomické náklady zvýšenou absencí pracovníků, vyššími náklady na pojištění a větší závislostí na zdravotních službách. Členské státy Evropské unie proto zavedly různá opatření na podporu tělesné aktivity a zdravého stravování, jako je zvýšená spotřeba ovoce a zeleniny, označování potravin, ovlivňování stravování ve školách a bufetech, a také zajištění nabídky zdravých pokrmů. Tyto činnosti však byly jen zřídkakdy systematicky vyhodnocovány.

Cíl projektu
Tento projekt označený jako „Podpora zavedení zdravých stravovacích návyků: hodnocení a doporučení“ je financovaný Evropskou komisí, doba jeho trvání je 3 a půl roku (délka projektu je duben 2009 až říjen 2012). Cílem je poskytnout členským státům EU vhodné praktické směrnice k zavedení přiměřených opatření pro zlepšení obecného stravování.

Projekt spojuje devět partnerů – předních evropských universit, ústavů, neziskových organizací a představitelů potravinářského průmyslu. V rámci EATWELL jsou vyhodnocována realizovaná opatření pro zlepšení stravování v minulém i současném období, porovnány výsledky a zjišťovány mezery v těchto opatřeních. Na základě analýzy získaných výsledků budou partneři konsorcia vyvíjet různé modely chování spotřebitelů a harmonizovat metody pro hodnocení politiky podpory a intervencí. Průvodce nejlepší praxe bude uvádět postupy vhodné a použitelné na úrovni zejména států EU i ostatních evropských států a jejich přenositelnost napříč kulturami.

Jak je zapojena ČR
Bohužel, Česká Republika se v tomto projektu nijak neangažuje.


Závěr
Představili jsme si dva evropské projekty, které se snaží zlepšit stravovací návyky svých obyvatel. Organizací, které bojují proti obezitě, najdeme několik v každém státě. Chybou ovšem je, že o jejich činnostech se moc neví anebo o ně veřejnost projevuje velmi malý zájem. V ČR se nejvíce snažíme zapůsobit na děti, a to hlavně díky projektům či akcím školních jídelen: ať už je to používáním nových druhů potravin jako jsou cizrna, kus-kus, nebo díky různým akcím (Den mléka, výživy) a v neposlední řadě také striktními nařízeními spotřebního koše. Na dospělé se v tomto ovšem dost zapomíná. Uvidíme tedy, zda tyto dva projekty přinesou ovoce a nějakou radikálnější změnu v oblasti zdravé výživy.

 

Bc. Martina Cukrová, redakce portálu Jídelny.cz

Tisk   |   E-mail Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
NadpisAutor Datum               
Zdravý životní styl v MŠRenáta Voříkovská02.11.2010 11:05
Zobrazit diskusní příspěvky
Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz
Zobrazit plnou verzi