Informace o cookies na této stránce
Jídelny.cz a partneři potřebují Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam.
Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Vyhláška je možná zbytečná, přesto však o něčem vypovídá

5.3.2015 8628 4 Pavel Ludvík
Nová vyhláška o školním stravování, která legalizuje přípravu dietní stravy, přinesla spoustu otazníků. Mnozí ji považují za zbytečný předpis, který nepřináší dietnímu stravování podporu. Vyhláška však i tak o mnohém svědčí.
Článek byl zveřejněn před více než 1 rokem,
a proto může obsahovat již neaktuální informace.

Připomeňme si události posledních týdnů

Ve čtvrtek 29. ledna 2015 se ve Sbírce zákonů objevuje novela vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) o školním stravování, která začíná platit v neděli 1. února 2015. Zavládá zděšení, protože vyhláška v podstatě zakazuje dosavadní způsoby přípravy dietních jídel a možnosti k jinému řešení nedává. Obědy na pondělí a úterý jsou však již objednány, jídelny je tedy vaří proti předpisům a současně hrozí: s dietním stravováním skončíme.

Mnozí označují vyhlášku za zbytečnou. Rozbíhají se horečné diskuse, jak připravovat dietní jídla. Diskutují nejen jídelny, ale také krajské a městské metodičky, nutriční terapeutky, telefonuje se na ministerstvo. Nikdo však neví nic bližšího, jen to, že příprava dietních jídel je proti předpisům.

Ve středu 4. února 2015 rozesílá náměstek České školní inspekce (ČŠI) Ondřej Andrýs dopis, v němž všechny jídelny uklidňuje a tvrdí, že vyhláška vlastně neplatí, že naostro bude platit až od nového školního roku. Ve stejný den totéž činí náměstek MŠMT Jaroslav Fidrmuc.

Názory řady odborníků, které portál Jídelny.cz kontaktoval, se shodují:

  • Stanovení právního rámce pro dietní stravování je sice dobré, ale ne v podobě, která byla zveřejněna. Naprosto chybí představa o praktickém provádění.
  • Špatné je, že vyhláška pro přípravu nového dietního systému neposkytla žádné přechodné období, čímž přinesla do školních jídelen zmatek.
  • Nové požadavky na dietní stravování nahrávají velkým školním jídelnám a řetězcům jídelen.
  • Novela opět ukazuje, že MŠMT čím dál více předává zodpovědnost za školní stravování zřizovatelům, zejména financování jeho dalšího rozvoje.
  • Mnozí, zejména lékaři a nutriční terapeuti, jsou zklamáni tím, že novela vyhláška neřeší další, stejně důležité nebo i mnohem potřebnější problémy, jako je např. aktualizace výživových dávek.

Profesionální podpora školního stravování by měla vypadat jinak

Podporu záměru zlegalizovat dietní stravování a poskytnout mu právní, metodickou a finanční podporu vyjadřovali v posledních letech prakticky všichni. Ministerstvo školství však tuto podporu definovalo v právním předpisu, který dosavadní pololegální, avšak fungující systém ze dne na den zastavil a přitom přinesl jen nejasné kontury systému nového. Na následný zmatek reagovalo až po několika dnech.

Promyšlený postup by ale měl vypadat jinak. Když před lety zaváděli systém dietního stravování na Slovensku, byly nejprve vydány normy pro přípravu dietních jídel, byly proškoleny kuchařky a jídelny dostaly finance na pořízení potřebného vybavení. Současně byl stanoven finanční normativ pro dietní stravu. Teprve pak byl celý systém spuštěn. Jak ostře kontrastuje slovenský postup s kroky v České republice!

Vyhláška přinesla pochybnosti o práci ministerstva

Vedoucí jídelen a odborníci pracující v oblasti školního stravování vyjadřují pochybnosti, zda takto vypadá profesionální podpora školního stravování, a kladou v této souvislosti řadu otázek. Proč ministerstvo pouští opakovaně do médií zprávy o tom, že od 1. ledna, poté od 1. února jídelny vaří legálně dietní jídla, když skutečnost je tak vzdálená pravdě? Proč informuje média o finanční a metodické podpoře dietního stravování a proškolených kuchařkách? Bylo nutné na novelu tak dlouho čekat, když obsahuje jen rámcové změny a žádné podrobnosti? Co bránilo tomu, aby současně s vyhláškou byla zveřejněna jasná metodika, jak na nový dietní systém?

Ministerstvo školství věnovalo jisté úsilí poněkud podivnému připomenutí 70. výročí školního stravování v Senátu s velmi nereprezentativním zastoupením účastníků. Je škoda, že takto tříští síly a že se nekoncentrovalo na přípravu systému dietního stravování.

Zajímavé také je, jak nekoordinovaný byl sled kroků MŠMT a ČŠI při přípravě a zveřejnění nové vyhlášky (a přidejme i ministerstvo zdravotnictví, které se na ní také podílelo), zatímco jejich následující vyjádření byla koordinovaná až příliš. Proč obě instituce svá stanoviska opisují jedna od druhé a nenamáhají se přitom změnit jediné slovo?

Co upřesňuje dopis ministerstva školství z 4. února 2015

MŠMT i ČŠI ve svých vysvětlujících dopisech uvádějí dvě hlavní informace:

1. Ve spolupráci s Českou asociací sester bude připravena metodika pro dietní stravování ve školách a současně bude zajištěna i „garance nutričního terapeuta.“

2. Celý systém bude připraven do začátku školního roku 2015/2016 a do té doby mohou jídelny vařit diety postaru.

Příprava dietní stravy bez nutričního terapeuta je navzdory ujištění MŠMT proti předpisům

Je však potřeba vědět, že vyhláška jako platný právní předpis může být změněna pouze jinou vyhláškou, nebo zákonem, a nikoli nějakým dopisem MŠMT nebo ČŠI. Právníci, krajské metodičky a další odborníci se shodují na tom, že dojde-li k nějakému sporu, pak školní jídelna, která v současné době připravuje dietní jídla bez dohledu nutričního terapeuta, nemá šanci se ubránit.

Stanovisko tiskových mluvčích MŠMT a ČŠI

Na právní závaznost vysvětlujících dopisů MŠMT a ČŠI se redakce portálu Jídelny.cz zeptala tiskových odborů obou institucí. Nedávají jejich dopisy jídelnám plané naděje, neuvádí je v omyl? Již sama skutečnost, že formulace odpovědí zabrala oběma úřadům několik dní, dává tušit, že ministerští úředníci jsou si svých pochybení vědomi a že museli velmi přemýšlet, jak z této situace ven.

Oba odbory dodaly shodné vyjádření:

Česká školní inspekce je orgán státní správy, jehož úkoly jsou vymezeny § 174 školského zákona. Ten udává, jaké činnosti realizuje Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti ve školách a školských zařízeních zapsaných ve školském rejstříku, a dále stanoví, na základě jakých pravidel tyto činnosti provádí. Jde zejména o plán hlavních úkolů a kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, přičemž tyto dokumenty pro daný školní rok schvaluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy.  Pro školní rok 2014/2015 byl plán hlavních úkolů schválen v červenci 2014 a na jeho obsah a parametry byly navázány zpracovávané inspekční postupy a metodiky, které však nepostihovaly oblast poskytování dietního stravování tak, jak je řešena nyní. Je však samozřejmé, že na novelizované právní předpisy je třeba průběžně reagovat. V následujícím období do konce školního roku 2014/2015 proto Česká školní inspekce bude v rámci svých kompetencí zjišťovat informace o zavádění dietního stravování v souladu s vyhláškou o školním stravování a na základě takto získaných poznatků připravovat hodnotící indikátory a kontrolní postupy pro tuto oblast tak, aby mohla být zahrnuta jako součást kontroly školního stravování do Plánu hlavních úkolů na školní rok 2015/2016.

Česká školní inspekce školní jídelny v omyl neuvádí, pouze informujeme, že změna vyhlášky v průběhu školního roku není okamžitým podnětem ke změně Plánu hlavních úkolů pro školní rok 2014/2015. Nelze navíc rozumně očekávat, že jídelny, které nějaké dietní stravování již poskytovaly, budou schopny se s okamžitou platností přizpůsobit nově stanoveným pravidlům. Tím spíše, že u novely nebyla stanovena žádná legisvakanční lhůta (30. 1. vyšlo ve Sbírce zákonů a 1. 2. nabylo účinnosti), tj. lhůta, která slouží právě k tomu, aby se adresáti právního předpisu seznámili s jeho obsahem tak, aby se jím okamžitě od nabytí jeho účinnosti mohli řídit. Proto bude kontrola poskytování dietního stravování explicitně zařazena do Plánu hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016.

Společnou snahou nás všech by mělo být umožnit odpovídající hmotné zabezpečení formou školního stravování také dětem a žákům s chronickými chorobami, pro něž dosud v řadě případů zabezpečeno nebylo, a přijetí odpovídajících ustanovení ve vyhlášce o školním stravování by nemělo být signálem k ukončení již poskytovaných služeb, ale naopak příspěvkem k jejich rozvoji.

Druhá půlka jejich vyjádření v podstatě říká, že ČŠI nebude v tomto školním roce dodržování vyhlášky ve věci dietní stravy kontrolovat. Co ale jiní? Každý subjekt, i občan, může na porušování práva upozornit, a některé státní instituce dokonce toto mají za povinnost. Co budou jídelny dělat pak?

Nejasnosti okolo nutričních terapeutů

Jednou z nejasností, kterou nová vyhláška přinesla, je, koho považovat za nutričního terapeuta. Zdá se, že různé kurzy, zvyšující kvalifikaci v oblasti přípravy dietních jídel, které řada pracovnic jídelen v posledních letech absolvovala, bohužel před legislativou neobstojí. Diskuse se také vede o tom, zda zvolený nutriční terapeut musí být evidovaný v Registru zdravotnických pracovníků ČR.To však snad upřesní slibovaná metodika z MŠMT.

Nutriční terapeuti se k šanci, kterou jim novela vyhlášky poskytla, stavějí velmi rezervovaně. Není jich tolik, aby dokázali pokrýt množství školních jídelen, a často jsou již zaměstnáni na plný úvazek ve zdravotnictví. Jejich role v novém systému dietního stravování není dobře popsána a oni se bojí převzít na dálku zodpovědnost za něco, co nemohou ovlivnit. A to ještě nevědí, jak budou za tuto práci honorováni.

Pochybností je mnohem víc

Média také denně přináší zprávy o tom, že jídelnám byl navýšen normativ pro přípravu dietní stravy. O ničem takovém jídelny nevědí a MŠMT by mohlo rozhodně více uvažovat, jaké informace pouštět ven.

Nejsou také k dispozici žádné dietní receptury a jídelny, které by chtěly nově začít dietní jídla připravovat, neví, z čeho vycházet.

Samozřejmostí, o které se už prakticky nikdo nezmiňuje (podobně jako mnoha jiných případech), je, že není jasné, kde hledat finance na zajištění dietního systému.

Množí se obavy, že vzhledem k novým požadavkům budou jídelny připravovat dietní jídla zcela načerno, zejména tam, kde se jedná o jednu nebo dvě porce.

Co nás čeká

  • Rezort školství bude potichu tolerovat dosavadní způsob přípravy dietní stravy, přestože je v rozporu s právními předpisy.
  • Česká asociace sester oslovuje nutriční terapeuty a připravuje podklady, jak by dietní stravování mělo vypadat.
  • MŠMT slíbilo, že do konce března 2015 zveřejní na svých webových stánkách podrobnější metodiku dietnímu stravování.
  • Mělo by být vyjasněno navýšení finančního normativu a jakým způsobem se bude vykazovat.
  • Jídelny a jejich zřizovatelé by měli začít hledat finanční prostředky, jak zaplatit nutriční terapeuty.

Ing. Pavel Ludvík je vedoucím redakce portálu Jídelny.cz

Tisk E-mail Sdílet Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
NadpisAutor Datum               
DěkujiJana53405.03.2015 07:03
dietyzdenouš05.03.2015 13:58
Výborný textMargit07.03.2015 22:24
Výzva k stanovisku Dr.KrmíčkovéKada09.03.2015 16:35
Zobrazit diskusní příspěvky
Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu
Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi