Informace o cookies na této stránce
Jídelny.cz a partneři potřebují Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam.
Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Školní obědy pro nemajetné děti

22.10.2015 5240 2 Alena Stará
Přibývá dětí, jejichž rodiče jim nemohou zaplatit školní oběd. Jsou takové i ve vaší jídelně? Chcete-li jim pomoci, seznamte se, kde lze pro tyto strávníky získat příspěvek na stravu.

Pro děti nemůže být nic lepšího než denně teplé, zdravé a silně finančně dotované jídlo. Ovšem smutná skutečnost je, že stále přibývá rodin, pro které je i tak platba za školní stravu problémem - z různých důvodů, většinou kvůli tíživé životní situaci. Starosti mají nejen rodiče, ale i vedoucí pracovníci školních jídelen, kteří nesou odpovědnost za platby za stravné. Kde hledat pomoc? Rodinám pomáhají různé neziskové organizace, ale také jednotlivci a v neposlední řadě i stát.

Projekt Obědy pro děti

Tento projekt obecně prospěšné společnosti Women for Women umožnil v minulém roce školní stravování více než 2000 dětem. Principem je propojení ochotných sponzorů se školami, které jsou zodpovědné za vytipování žáků do projektu. Ti se ho účastní anonymně - dárci nepřispívají adresně, nýbrž na transparentní účet, z něhož pak školy čerpají finanční prostředky.

Na stránkách www.obedyprodeti.cz je jednoduše popsáno, co je potřeba udělat pro poskytnutí příspěvku včetně adres a spojení k rychlé komunikaci - ať už jste rodič, nebo zástupce školy. Najdete tu také možnosti, jak zasílat příspěvky jako jednotlivec nebo instituce. Můžete si zde rovnou stáhnout potřebné vzory dokumentů (Postup pro základní školy v bodech, Souhlas rodiče, Žádost o souhlas zřizovatele, Žádost o zařazení do projektu), které usnadní získání příspěvků na stravu. Řádné vyplnění a přesné formulace napomohou k rozhodování a rychlosti přidělení částky. Po podepsání darovací smlouvy odejdou peníze na účet školy. Důležité je, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, pomoc nemohla být zneužita a nezkomplikovalo to ještě více situaci rodičů.

Projekt Obědy dětem nadačního fondu Drab Foundation

Projekt už zajistil příspěvek pro dvě stovky žáků. Krom toho, že dětem ze sociálně slabých rodin zpřístupní školní stravování, je zároveň výchovný a motivační. Nadace však nedá peníze každému. Podporuje takové děti, u nichž je vidět zájem o školu, které nemají například kázeňské prohřešky a jejichž rodina spolupracuje se zařízením. Na stránkách www.drabfoundation.org v sekci Potřebuji pomoci naleznete potřebné informace včetně vzoru darovací smlouvy a formuláře i kontaktu, kam jej odeslat. Rodiče, kteří mají o finanční podporu zájem, se mohou obrátit na svoji školu.

Brněnská obecně prospěšná společnost Světýlko

Podporuje děti jednorázovou částkou 5000 Kč ročně, kterou předá škole. Rodiče přes ni mohou pro své dítě získat příspěvek na stravování, každá žádost se posuzuje individuálně. Dárci mají možnost zaslat peníze na transparentní účet anebo přispět díky charitativním akcím. Více informací, kontakty a formulář ke stažení hledejte na stránkách www.svetylko.info.

Výběr potřebných dětí a administrativa

Až třetina dětí se nestravuje ve školní jídelně. Některým dětem nechutná strava podle zásad zdravé výživy anebo se stravují doma. Případy, kdy děti nechodí na obědy z finančních důvodů, většinou pracovníci škol znají. Učitelé si těchto dětí všímají, protože ty často ani nemohou jezdit na různé akce pořádané školou. Není možné zjišťovat údaje o příjmech a sociálních dávkách rodiny. Ale učitelé většinou znají dobře své žáky i jejich možnosti a mohou pro ně doporučit případnou pomoc ve formě příspěvku na stravu. Posoudit je třeba každý případ individuálně.

Obecným příznakem je, že děti často nemají svačiny a trpí hladem. Nemohou se také účastnit školních aktivit jako divadlo, výlety, plavání atd.

Všeobecná kritéria pro přidělení příspěvků na školní obědy

  • Rodiče se o děti starají, ale jejich finanční situace jim nedovoluje, aby dětem zaplatili další výdaje na školní oběd. Většinou se jedná o rodiče samoživitele, rodiče se zdravotními problémy, nezaměstnané.
  • Situace je tíživá v rodinách dlouhodobě, bez brzké vidiny zlepšení.

Nezbytné je provedení administrativních úkonů. V první řadě je potřeba podat návrh na schválení žádosti zřizovateli na dar pro vybrané strávníky, dále zajistit souhlas zákonných zástupců dětí s darem a požádat o pomoc nadaci. Výběr je prováděn na základě informací podaných žadatelem a po přidělení daru jsou peníze zaslány na účet zařízení, odkud jsou finanční prostředky převáděny na úhradu stravy do školní jídelny.

Šance pomáhat pro každého

Pomocnou ruku však může podat kdokoli. Ne všichni mají štěstí jako děti, jimž zaplatil obědy na celý rok neznámý dárce. Ovšem paní vedoucí z jedné školní jídelny na Moravě dárce zná. Když povídala své sestře o tom, jaké problémy s uhrazením obědů řeší v práci u některých strávníků, nečekala, jakou akci tím spustí. Sestra ihned zorganizovala na svém pracovišti sbírku, díky níž teď tyto děti mohou v klidu dál chodit na obědy. I tudy vede cesta.

Stát se také stará

Ministerstva školství a sociálních věcí v současné době usilují o dotaci z evropských fondů, jež by zpřístupnila školní stravování 100 tisícům dětí. Pomoc by měla směrovat k dětem, jejichž zákonní zástupci pobírají dávky hmotné nouze. Těchto rodin stále přibývá s prohlubující se nezaměstnaností a kvůli různým nepřízním osudu.

Finance lze získat rovněž z regionálních zdrojů. Peníze pro strávníky už vyčlenil například Liberecký kraj, chce se přidat Jihomoravský kraj. Aktivní je též pražský magistrát. Sociální demokraté v hlavním městě plánují zřídit projekt tzv. obědového konta, z něhož by školám plynuly příspěvky na stravování dětí ze sociálně slabších rodin.

Solidarita mezi školáky

Děti jsou velmi citlivé na sociální rozdíly a umějí projevit i zodpovědnost. Kladným příkladem za všechny může být žákyně osmé třídy, která napsala do nadace a poslala peníze ze svého kapesného. Anebo děkovný dopis pracovníkům nadace od školáků, kteří chápou důležitost takových aktivit.

Školní oběd je nedílnou součástí vzdělávacího systému a svědčí i o kulturní vyspělosti národa. Pokud je dítě vyčleněno z kolektivu z důvodů finančních, byť jen po dobu oběda, může to pro něj mít dopad v mnoha směrech. Proto je potřeba v této oblasti pomáhat.

Alena Stará je externí spolupracovnice redakce portálu Jídelny.cz

Tisk E-mail Sdílet Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
NadpisAutor Datum               
školní obědy pro nemajetné dětiTara09.11.2015 06:18
Jak zaúčtovat?MartinaVot07.12.2015 13:33
Zobrazit diskusní příspěvky
Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu
VIS Plzeň, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi