Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
15 let informací pro hromadné stravování

Pamlsková vyhláška - konec prodeje sladkostí ve školách

5.9.2016 3126 1 Redakce Jídelny.cz
Ve Sbírce zákonů byly zveřejněna tzv. pamlsková vyhláška, která reguluje sortiment výrobků prodávaných v automatech a bufetech ve školách. Platí pro prodej, reklamu a nabízení těchto výrobků. Jaké změny z ní vyplývají pro jídelny?
Článek byl zveřejněn před více než 1 rokem,
a proto může obsahovat již neaktuální informace.

Ve Sbírce zákonů se pod označením 282/2016 Sb. konečně objevila tzv. pamlsková vyhláška, která reguluje sortiment výrobků prodávaných v automatech a bufetech ve školách. Platí také pro reklamu a nabízení těchto výrobků. Vyhláška legislativně stanovuje principy, které byly dosud obsaženy pouze v doporučení Ministerstva zdravotnictví  z roku 2014, a upřesňuje paragraf 32, odstavec 2 školského zákona 561/2004 Sb.

Vyhláška se nevztahuje na školní stravování: neplatí tedy pro výrobky či potraviny, které jídelna použije pro přípravu obědů, v mateřských školách pro přípravu svačin apod.

Obsah vyhlášky

V textové části vyhláška stanovuje obecná pravidla pro prodávané a nabízené výrobky. Ve školách se nesmí prodávat výrobky, které obsahují sladidla a kofein (vyjma čajů), trans mastné kyseliny pocházející z částečně ztužených tuků, energetické a povzbuzující nápoje, potraviny pro sportovce apod. Lze nabízet nezpracované ovoce a nezpracovanou zeleninu nebo mléčné výrobky.

V příloze vyhlášky jsou stanoveny konkrétní požadavky, které prodávané výrobky musí splňovat. Obložené pekařské výrobky (tedy například housky, bagety)musí být bez obsahu majonézy, dresinků, hořčice a kečupu, nealkoholické nápoje musí mít max. 4 g cukru /100 g výrobku, mléčné výrobky max. 11 g cukru/100 g, sýry max. 30 g tuku /100 g Je rovněž stanoven obsah soli u chleba a pečiva.

Vyhláška však současně v paragrafu 3 definuje výjimky, kdy tyto výrobky lze ve škole nabízet a prodávat (střední školy, praktická výuka, zletilé osoby)

Platnost vyhlášky

Nová pravidla platí od 20. září 2016. Potraviny ve skladech je nutné doprodat do 3 měsíců od dne účinnosti vyhlášky, tj. do 20. prosince 2016. V případě Mléka do škol je konečný termín doprodeje konec školního roku 2016/2017.

Znění vyhlášky

VYHLÁŠKA č. 282/2016 Sb

ze dne 29. srpna 2016

o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodej a prodávat ve školách a školských zařízeních

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 32 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje požadavky na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, a dále stanovuje výjimky, za nichž lze v odůvodněných případech nabízet k prodeji nebo prodávat potraviny, které nesplňují požadavky stanovené touto vyhláškou, pokud se nejedná o nabízení k prodeji nebo prodej žákům do splnění povinné školní docházky. Tato vyhláška se nevztahuje na školní stravování podle jiného právního předpisu.

§ 2

Požadavky na potraviny

(1) Ve školách a školských zařízeních lze nabízet k prodeji, prodávat potraviny nebo umísťovat reklamu na potraviny, které splňují požadavky stanovené v příloze této vyhlášky a které

a) neobsahují sladidla vyjma žvýkaček bez cukru, nebo kofein, nejde-li o čaj a nealkoholické nápoje s čajovým extraktem,

b) neobsahují trans mastné kyseliny pocházející z částečně ztužených tuků, nebo

c) nejsou energetickým nebo povzbuzujícím nápojem nebo potravinou určenou pro sportovce nebo pro osoby při zvýšeném tělesném výkonu.

(2) Ve školách a školských zařízeních lze dále nabízet k prodeji, prodávat nebo umísťovat reklamu na

a) nezpracované ovoce a nezpracovanou zeleninu, kterými se rozumí ovoce a zelenina, které neprošly žádnou úpravou, jejímž důsledkem je podstatná změna původního stavu; za takové úpravy se nepovažuje omytí, loupání, okrajování, dělení, krájení, blanšírování, drcení, mělnění nebo balení, nebo

b) ovocné a zeleninové šťávy a nektary bez přidaného cukru, kterým se rozumí všechny monosacharidy a disacharidy s energetickou hodnotou vyšší než 3,5 kcal/g pocházející z jiných zdrojů než ovoce a zelenina a mléčné výroby, pokud jde o mléčný cukr; za přidaný cukr se považují rovněž cukry obsažené v potravinách, zejména med, slad, melasa, veškeré sirupy, nebo dvakrát a více koncentrované ovocné nebo zeleninové šťávy, jsou-li použity pro své sladivé vlastnosti.

§ 3

Potraviny, které nesplňují požadavky stanovené touto vyhláškou, lze nabízet k prodeji nebo prodávat ve školách a školských zařízeních, jedná-li se o prodej

a) v prostorách, ve kterých se uskutečňuje vzdělávání nebo se poskytují školské služby výhradně žákům po splnění povinné školní docházky a studentům,

b) v prostorách, které jsou určeny výhradně zletilým osobám a do kterých nemají děti nebo žáci do splnění povinné školní docházky stálý přístup,

c) v souvislosti s praktickým vyučováním, nebo

d) v rámci činnosti, která se koná mimo dobu uskutečňování vzdělávání nebo poskytování školských služeb.

§ 4

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.

§ 5

Přechodná ustanovení

1. Potraviny nesplňující požadavky stanovené touto vyhláškou pořízené prodávajícím přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze nabízet k prodeji a prodávat v prostorách školy a školského zařízení do prvního dne čtvrtého měsíce ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Mléko a mléčné výrobky, na které se poskytuje podpora podle jiného právního předpisu8) a které nesplňují požadavky stanovené touto vyhláškou, lze ve školách a školských zařízeních nabízet k prodeji, prodávat nebo na ně umísťovat reklamu do 31. července 2017.

§ 6

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.

Ministr zdravotnictví:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.

Tisk   |   E-mail Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
NadpisAutor Datum               
Sporné výkladyJarmilka30.09.2016 10:41
Zobrazit diskusní příspěvky
Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz
Zobrazit plnou verzi