Informace o cookies na této stránce
Jídelny.cz a partneři potřebují Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam.
Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Jak se projeví změny DPH ve školních jídelnách

2.11.2016 8544 0 Pavel Fencl
Od 1. prosince 2016 dochází ke změnám DPH ve školním stravování, stravovací služby přechází do snížené sazby 15 %. Přinášíme k tomu podrobnosti: seznamte se s tím, koho se tyto změny dotknou a jak se na ně připravit.
Článek byl zveřejněn před více než 1 rokem,
a proto může obsahovat již neaktuální informace.

Dne 1. 12. 2016 vstupuje v účinnost novela zákona o DPH, která byla vyhlášena již 13. 4. 2016 ve Sbírce zákonů (částka 43) jako „zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb“. Pozor na to, že novinkou této novely jsou v části druhé, článku II., pouze body 4 a 5.

Podívejme se na to, co se novelou změní v aplikaci zákona o DPH v provozech školního stravování.

Koho se změny týkají

Novela se dotkne:

  • všech školních jídelen, které jsou v režimu plátce DPH, a to bez ohledu na to, jestli se školní jídelny týká nový zákon o elektronické evidenci tržeb,
  • pouze uskutečněných zdanitelných plnění (například fakturace školní jídelny konečným odběratelům), naopak netýká se přijatých zdanitelných plnění (například nákup potravin od dodavatelů),
  • pouze uplatňování daně na výstupu u doplňkové činnosti a závodního stravování,
  • pouze poskytování tzv. „stravovací služby“ a netýká se „dodání zboží“.

Stravovací služba a dodání zboží

Jaký je rozdíl mezi uskutečněným zdanitelným plněním, které je „stravovací službou“ a uskutečněnými zdanitelným plněním, které je „dodáním zboží“?

Stravovací službu lze charakterizovat jako dodávku jídel spojenou s poskytováním doplňkových služeb, jako např. poskytnutí prostoru ke konzumaci v místě prodeje, nábytku, nádobí, služeb obsluhujícího personálu apod.

Dodáním zboží se naopak rozumí dodání jídel určených ke konzumaci mimo místo prodeje, které není spojeno s poskytnutím služeb umožňujících konzumaci v místě prodeje. Dodáním zboží je i dodání hotových jídel pro spotřebu v jiných zařízeních, dodání do domácností nebo prodej potravin a nápojů prostřednictvím bufetů, kantýn či prodejních automatů.

K určení, zda jsou plnění dodávkou zboží nebo poskytnutím stravovací služby, musíme přihlédnout ke všem okolnostem jejich realizace. Například zásadním ukazatelem, zda jde o prodej zboží nebo dodání hotových jídel do jiných zařízení (do vedlejší školy, dislokované výdejny, externí firmy) je fakt, zdali je realizován výdej takto dodané stravy vlastními zaměstnanci jídelny (služba), nebo pracovníky odběratelského subjektu či třetích stran (zboží).

DPH nyní

Od 1. 5. 2004 do 1. 12. 2016 tak platí, že při poskytování stravovacích služeb je uplatňována základní sazba daně (21 %), neboť tato služba není uvedena v příloze 2 zákona o DPH. Naopak při dodání zboží platí, že se uplatní snížená sazba (15 %) v případě, že se jedná o položky uvedené v příloze č. 1 zákona, jinak se uplatní sazba základní (pro naši potřebu z hlediska stravování obsahuje příloha č. 1: Potraviny včetně nápojů – vyjma alkoholických, vymezených zvláštním předpisem).

DPH po novele

Od 1. 12. 2016 dochází k rozšíření přílohy č. 2 zákona o DPH o „56 Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.

V praxi školní jídelny, která obvykle alkoholické a tabákové výrobky nepodává, to znamená především sjednocení sazeb DPH na výstupu pro všechna uskutečněná plnění, která jsou stravovací službou:

  • přeřazení závodního stravování ze základní sazby DPH (21 %) na první sníženou sazbu DPH (15 %),
  • přeřazení stravování cizích strávníků, kteří se stravují na jídelně (stravování formou stravovací služby), ze základní sazby DPH (21 %) na první sníženou sazbu DPH (15 %),
  • přeřazení všech ostatních stravovacích služeb konaných na jídelně (svatby, rauty), ze základní sazby DPH (21 %) na první sníženou sazbu DPH (15 %).

U všech ostatních plnění, která nejsou stravovací službou, ale jsou dodáním zboží (např. stravování cizích strávníků do jídlonosičů, dodání zboží na jinde konaný raut či svatbu) zůstává první snížená sazba DPH (15%).

Osvobozená plnění podle § 57 zákona o DPH (např. stravování dětí v rámci výuky) jsou beze změny.

Jak se na změny připravit

Pro výše uvedené kategorie strávníků, kterých se změna týká (např. cizí na jídelně, vlastní zaměstnanci), je tak nutné k 1. 12. 2016 ve spolupráci s vaším dodavatelem programového vybavení provést:

  • přepočet a změnu nastavení cenových kalkulací a to i v případě, kdy se konečná cena pro strávníka nezmění (mění se propočet dílčích kalkulačních položek, které tvoří základ daně),
  • případnou změnu nastavení prodejních cen pro strávníky tam, kde dojde ke změně prodejní ceny (změna cena není v tomto případě nutná, ale je možná a nese s sebou další komplikace v podobě změn dodatků v odběratelských smlouvách),
  • změnu nastavení sazeb DPH obvykle z 21 % na jednotnou sazbu 15 %.

Ing. Pavel Fencl –  metodik účetních systémů, VIS Plzeň

Tisk E-mail Sdílet Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
Nikdo zatím článek nekomentoval. Buďte první!
Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu

Partneři

VIS Plzeň, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 720 962 105  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi