Informace o cookies na této stránce
Jídelny.cz a partneři potřebují Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam.
Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Odpady ve školní jídelně II – jak prakticky nakládat s odpady

9.1.2017 7290 1 Jana Königová, Lucie Janotová
Další část článku o odpadech přináší postupy jak likvidovat různé druhy odpadů: vysloužilá zařízení, obaly, směsný komunální odpad, biologicky rozložitelné odpady, věnuje se i drtičům odpadů a odpadním tukům.

Ve stravovacích provozech vznikají odpady téměř při každé činnosti, odpady vznikají např. při vybalování surovin, při přípravě pokrmů, po výdeji pokrmů strávníkům (zbytky po strávnících). O tom, jak likvidovat sklo, papír, plasty a další je téměř v každém stravovacím provozu určité povědomí, o správných postupech likvidace zbytků pokrmů jsou ale znalosti malé.

Obecně můžeme odpady vznikající ve stravovacích provozech rozdělit na:

  • obalové odpady
  • biologicky rozložitelné odpady
  • směsný komunální odpad
  • vysloužilá zařízení – technologie (elektrozařízení), zářivky, úsporné žárovky a baterie

Co s vysloužilým zařízením?

Pro vysloužilá zařízení, nepoužitelné zářivky, výbojky, úsporné žárovky, nebo baterie je nejvhodnější využít tzv. systém zpětného odběru. Při využití tohoto systému se předaná vysloužilá zařízení a další nevykazuje jako odpad, doklady o předání je ale třeba uschovat. Využít systému zpětného odběru se dá tak, že při nákupu nového zařízení, zářivky atd. odevzdáte to vysloužilé – nepoužitelné prodejci (dodavateli), nebo to vysloužilé odvezete do sběrného dvora, příp. sami jako provoz uzavřete smlouvu s kolektivní organizací (např. REMAsystém, EKOLAMP, ASEKOL a další), která zajistí bezplatný odvoz vysloužilého.

Obalové odpady

Obaly od surovin a další použité obalové materiály (např. sklenice od sterilované zeleniny, kartonové krabice a další) se třídí podle daných katalogových čísel (odkaz na článek I) na odpady které jsou dále zpracovány, zejména:

150101  Papírové a lepenkové obaly (např. kartonové krabice, papírové sáčky)

150102 Plastové obaly (např. PET lahve, fólie, HD kanystry, řádně vypláchnuté obaly od sanitačních prostředků)

150105  Kompozitní obaly, např. Tetrapack (kartony od nápojů)

150107  Skleněné obaly (např. skleněné lahve, zavařovací lahve)

200140  Kovy (např. plechovky)

Protože jsou tyto odpady dále zpracovávány, neměly by být znečištěny potravinami (např. mastné obaly) nebo obsahovat zbytky potravin.

Některé stravovací provozy mohou (na základě dohody) ukládat vybrané obalové odpady do kontejnerů, které jsou určeny pro občany (zapojení do systému obce). Pokud stravovací provoz využívá na ukládání odpadů kontejnery pro občany, musí mít uzavřenu písemnou smlouvu s obcí.

Směsný komunální odpad

To co zbude po vytřídění využitelných složek (např. obaly znečištěné potravinami, smetky, obsah košů z prostor jídelny, směsné obaly) se shromažďuje jako směsný komunální odpad (katalogové číslo 200301). Do směsného komunálního odpadu se nesmí ukládat zbytky jídel a jiný biologicky rozložitelný odpad.

Biologicky rozložitelné odpady

Podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 93/2016 Sb.) patří zbytky jídel do skupiny 20 (komunální odpady), konkrétně pak 200108 – Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. A protože tedy jsou zbytky odpadem, má každý stravovací provoz povinnosti původce odpadů. Ve stravovacích provozech vznikají biologicky rozložitelné odpady při přípravě pokrmů. Mezi biologicky rozložitelné odpady patří také nevydané pokrmy, zbytky jídel a odpadní tuky.

Proč se nesmí zkrmovat?

Jedním z důvodů je obrana proti šíření BSE a dalším přenosným nemocem. Pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady platí řada legislativních omezení. Např. paragraf 58 odst. 1 vyhlášky č. 299/2003 Sb. (vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka) uvádí, že kuchyňské odpady nesmí být používány ke krmení zvířat. Dále Nařízení EP a Rady (ES) č. 1069/2009, které řeší hygienická pravidla týkající se vedlejších živočišných produktů, které nejsou určeny k lidské spotřebě. Toto nařízení dělí živočišné materiály do tří skupin, přičemž odpady ze stravovacích zařízení patří do 3. kategorie (čl. 10 písm. p), takže s odpady ze stravovacích zařízení je třeba nakládat jako s odpadem.

Co drtiče odpadů?

Pokud má stravovací provoz z minulosti nainstalován drtič odpadů, je nutné si uvědomit, že drcený odpad nesplňuje parametry pro odpadní vodu. Rozdrcené zbytky nejsou ve vodě rozpuštěny (po rozdrcení zůstávají malé částečky), v kanalizaci sedimentují a dochází k zanášení a ucpávání. V čistírnách odpadních vod je odpadní voda s obsahem zbytků jídel obtížně zpracovatelná, klade vysoké finanční nároky na provoz čistírny odpadních vod.

Vypouštění zbytků, i když rozdrcených, je v rozporu se zákonem o vodovodech a kanalizacích (zákon č. 274/2001 Sb.). Nejedná se o vypouštění odpadních vod, ale vypouštění odpadů do kanalizace. Příloha č. 15 vyhlášky č. 428/2001 Sb. k zákonu o vodovodech a kanalizacích stanovuje přípustnou míru znečištění odpadních vod obsahem nerozpuštěných látek (NL) v koncentrací 500 mg/l. Z drtiče je do kanalizace odplaveno mnohonásobně vyšší množství NL, a to cca 4000 až 5000 mg/l. Používání drtiče odpadů může Správce kanalizace pokutovat (dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění), příp. stravovacímu provozu může stanovit vyšší poplatky za vypouštěnou vodu.

Jak na odpadní tuky?

Použité tuky ze smažení a fritéz nepatří do výlevek, měly by se slévat do barelů (nebo jiných vhodných nádob) a předávat oprávněné osobě jako odpad pod katalogovým číslem 200125 – Jedlý olej a tuk.

Každý větší stravovací provoz by měl být napojen na předčisticí zařízení odpadních vod (limitujícím ukazatelem pro instalaci je počet vyrobených pokrmů, zpravidla za den). V případě napojení do kanalizačního řádu, by stravovací provoz měl mít nainstalován lapol, který zachycuje tuk z odpadní vody. Obsah lapolu musí být pravidelně vyvážen oprávněnou osobou pod katalogovým číslem 190809 – Směs tuků z odlučovačů oleje, nikoli jako odpadní voda.

Ing. Jana Königová technický poradce v oblasti životního prostředí; Ing. Lucie Janotová, Ph.D.

Tisk E-mail Sdílet Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
NadpisAutor Datum               
Výstižně a správněSekanina21.08.2023 11:17
Zobrazit diskusní příspěvky
Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu

Partneři

VIS Plzeň, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 720 962 105  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi