Informace o cookies na této stránce
Jídelny.cz a partneři potřebují Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam.
Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Konkurzní řízení na místo ředitele ŠJ

13.4.2017 4144 0 Anna Packová
Oficiální konkurzní řízení na místa ředitelek a ředitelů samostatných školních jídelen se řídí stanovenými právními předpisy. Víte, jaké to jsou a jaké znalosti byste měli u konkurzu mít?

Předpokládejme, že ředitel/ka zařízení školního stravování chce z jakýchkoliv důvodů ukončit svoje působení ve školní jídelně – samostatném právním subjektu a již tuto skutečnost oznámila svému zřizovateli. V této chvíli se rozjede celý poměrně složitý proces hledání nového adepta na uvolněné místo. Pravidla k vypsání konkurzního řízení upravuje vyhláška č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, ve znění pozdějších předpisů.

Příprava konkurzu u zřizovatele

Pro zřizovatele nastává první a důležitý úkol: vypracovat předpoklady pro výkon funkce ředitele/ky školní jídelny (dále jen ŠJ). Vzhledem k tomu, že zmíněná vyhláška nestanovuje požadavky na pracovníka ve vedoucí pozici ŠJ, je velice důležité, jaké požadavky pro uchazeče stanoví si zřizovatel školní jídelny. Mezi nejdůležitější se řadí:

 • vzdělání – ÚSO, nejlépe nutriční terapeut, absolvent ekonomické školy, ekonomické školy – obor stravování, hotelové, potravinářské či obchodní školy, kuchař s maturitou, apod.; vysokoškolské vzdělání výhodou;
  Záleží, do jaké platové třídy bude pracovník zařazen (rozmezí 9.–11. PT – odvíjí se od náplně práce, viz katalog prací)
 • praxe v oboru – alespoň 5 let;
 • znalost vyhlášek a zákonů vztahujících se ke školnímu stravování;
  Je zapotřebí rámcově vědět, co se ve kterém předpise hledá; znalost čísel všech předpisů není však úplně nutná; znát školské, hygienické předpisy, vědět o Zákoníku práce, předpisech EU
 • strukturovaný životopis;
 • výpis z rejstříku trestů;
 • přehled předchozích zaměstnání;
 • koncepce rozvoje konkrétní ŠJ.

Jen opakuji, že všechna pravidla, která nejsou dána vyhláškou, si stanovují zřizovatelé, takže se mohou v některých bodech lišit místo od místa.

Informace o vypsání konkurzu spolu s požadavky vyvěsí zřizovatel na veřejnou desku, webové stránky a umístí do novin („...nebo oznámí jiným způsobem v místě obvyklém...“) s dostatečným předstihem a oznámením, do jakého data se přihlášky přijímají.

Průběh konkurzu

Jestliže se chcete konkurzu zúčastnit, je dobré si s přihláškou ke konkurzu dát práci a odevzdat ji upravenou, v kulturní podobě. Zmačkané, umazané a chybějící dokumenty nebudí dobrý dojem.

Průběh konkurzu je řízen komisí, kterou sestavuje a jmenuje zřizovatel. Dle výše zmíněné vyhlášky v ní zpravidla bývá zástupce zřizovatele (nejčastěji předseda), člen určený zřizovatelem, pracovník krajského úřadu, ČŠI, odborník – ekonom (většinou opět od zřizovatele), odborník na školní stravování a potom někdo z praxe, buď stávající ředitel/ka nebo vedoucí z jiné ŠJ. Konkurzu může být přítomen třeba i ředitel školy, pro kterou ŠJ vaří, ovšem ten nemá rozhodovací hlas.

Po ukončení sběru přihlášek komise posoudí, zda vyhovují zadaným požadavkům, případně požádá o doložení či doplnění některého chybějícího materiálu. Posléze pošle pozvánky všem uchazečům a to nejméně 14 dní před konáním konkurzu.

Dále pak je již vše na vás, jak je popsáno v článku o zkušenostech z těchto konkurzů. Je třeba vystupovat přiměřeně suverénně, mít vědomosti v oblasti právních předpisů, hygieny, všeobecné povědomí o zákoníku práce (povinnosti zaměstnavatele), je dobré alespoň trochu poznat provoz ŠJ, o jejíž vedení se ucházíte, vědět něco o jejím každodenním chodu. Na druhé straně se ale také nebát přiznat, že něco nevíte. Je to lepší než takříkajíc „vařit z vody“ a „plácat“ nesmysly.

Tíha zodpovědnosti bude velká

Zde je třeba ještě zdůraznit, že pokud se ucházíte o vedení samostatného právního subjektu ŠJ, vězte, že také vaše znalosti v oblasti ekonomické musí být velmi dobré, se širokým záběrem. Měli byste mít ponětí

 • jak je organizace financována, odkud plynou finanční prostředky na platy, provoz a potraviny;
 • jakým způsobem se vede doplňková činnost a vypočítává se cena poskytovaných služeb nad rámec školního stravování;
 • o problematice DPH;
 • o tom, že odpovídáte za platy zaměstnanců.

Jestliže u konkurzu uspějete, budete v kontaktu s finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami. Je opravdu dobré si uvědomit, že celá tíha organizace bude ležet na vás, přestože se o ni budete dělit s dalšími pracovníky např. účetním a vedoucí kuchařkou.

Vy budete statutárním orgánem, který má zodpovědnost, jíž vás nikdo nezbaví. Na druhé straně však získáváte určitou svobodu v rozhodování a volnost, která vám náročnou práci občas ulehčuje, což rovněž není k zahození. Navíc máte veliký prostor k rozvoji a uplatnění vašich schopností. Také hospodaření s finančními prostředky je ve vaší kompetenci, i když samozřejmě musíte komunikovat se zřizovatelem.

Předchozí text se týkal konkurzního řízení na místo ředitele/ky samostatného právního subjektu ŠJ, kde váš pracovní poměr vzniká vaším jmenováním do funkce, které je stvrzeno dekretem. Jste vlastně zaměstnavatel i zaměstnanec v jedné osobě, což je poněkud kuriózní stav. Vedení takovéhoto zařízení školního stravování je o dost náročnější než pracovat na pozici vedoucí ŠJ, která je součástí školy, kde je vaším zaměstnavatelem ředitel/ka školy.

Výběrová řízení na místa vedoucích ŠJ

Na místa vedoucích ŠJ se konkurzy nevyhlašují, ale v některých případech si ředitel/ka udělají malé výběrové řízení, aby si udělali představu o znalostech zájemce o práci ve vedoucí funkci. U výběru bývá přítomen ředitel/ka, mnohdy účetní školy a stávající vedoucí školní jídelny. Někdy je jako přísedící pedagog ze školy, zástupce rodičů a mnohdy i vedoucí kuchařka. Může být pozván i odborník na školní stravování. Ale to vše je již plně na rozhodnutí vedení školy. Uchazeč o toto zaměstnání musí znát většinu z toho, co je již vyjmenováno výše v požadavcích na ředitele/ku ŠJ. Jen rozsah je poněkud menší, zvláště pak v oblasti ekonomické, kteréžto břímě nese převážně účetní či ekonom školy.

Doufejme, že vás tento výčet povinností neodradí od práce vedoucí či ředitelky ŠJ, která přestože je náročná a odpovědná, je i velice užitečná, kreativní a záslužná.

Bc. Anna Packová

Tisk E-mail Sdílet Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
Nikdo zatím článek nekomentoval. Buďte první!
Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu
VIS Plzeň, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi