Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Školní jídelny v době epidemie koronaviru

4.3.2020 5348 0 Pavel Ludvík
Na první oběd po prázdninách došlo ve školní jídelně i několik desítek dětí, které se nedávno vrátily z lyžování v Alpách. Někteří strávníci včetně učitelů mají příznaky lehkého nachlazení. Zahájil koronavirus svůj útok? Jak se má v takové situaci jídelna chovat? Přečtěte si, co radí hygienička.

Šíření koronaviru, které svět s obavami sleduje již delší dobu, se nezastavilo. Virus dorazil i do České republiky, kde se na začátku března objevili první nakažení lidé. Na otázky, jak by měly školní jídelny připravovat stravu v době epidemie tohoto nového viru, odpovídá MUDr. Eva Lysá, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých KHS Brno.

Máme se koronaviru opravdu obávat?

Epidemie španělské chřipky před 100 lety měla za následek smrt několika desítek milionů lidí. Máme se podobně obávat i koronaviru?

V současné době je zdravotnictví na jiné úrovni než před 100 lety. Jsme také lépe připraveni i z důvodu lepšího zdravotního stavu obyvatelstva, lepší výživy a propracovaného systému hygieny. Průměrný věk nemocných je u koronaviru 59 let, ale nejvíce ohroženou věkovou skupinou jsou senioři nad 65 let. Dobrou zprávou pro školní jídelny je i to, že v rozsáhlém souboru pacientů nebylo dítě mladší 15 let.

Jak se koronavirus přenáší a jaké nemoci vyvolává?

Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu, který trvá delší dobu. Jedná se o takzvanou kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Projevuje se horečkou nad 38 °C a onemocněním dýchacích cest (rýma, kašel). Obecně se mechanismus přenosu z člověka na člověka podobá šíření chřipky.

Jak se bránit nakažení koronavirem ve školní jídelně

Jak se může kuchařka bránit tomu, aby se koronavirem nakazila?

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje, aby lidé dodržovali standardní pravidla, jimiž se snižuje pravděpodobnost přenosu infekčních chorob. Obecně je třeba zachovávat základní hygienu, především důsledné mytí rukou, a omezit kontakty s těmi, kteří jsou zjevně nemocní (horečka, kašel). Také platí nenavštěvovat lokality, které se v současné době nedoporučují.

Může být kuchařka přenašečem a nemoc se u ní přitom neprojeví?

Ano, jsou i nemocní bez příznaků nemoci, tak jako u jiných infekčních onemocnění.

Mají ve školních jídelnách zavádět nějaká preventivní opatření?

V jídelnách by se mělo dbát na to, aby personál pečlivě dodržoval zásady osobní a provozní hygieny, a pečoval o důsledný úklid pracovních ploch s dezinfekcí. Čistý pracovní oděv, nevycházet v pracovním oděvu a obuvi mimo stravovací provoz, to by mělo být samozřejmostí. Základem je – umývat si pořádně ruce, používat tekuté mýdlo (nejlépe s dezinfekčním účinkem), ruce osoušet jednorázovými ručníky. Rovněž při výkonu činnosti nepoužívat mobily, které jsou snůškou mnoha patogenů.

Jaké jsou hlavní zásady chování kuchařek v kuchyni, aby se minimalizovalo šíření viru?

Nemocná osoba, ať je to kdokoli, nejen kuchařka, nesmí do stravovacího provozu. Pro pracovníky vykonávající činnost epidemiologicky závažnou platí, že pokud onemocní, musí to ohlásit lékaři. Dále se musí chovat způsobem, jaký jsem popsala v předchozí odpovědi, tzn. umývat si řádně ruce po příchodu do zaměstnání, po převléknutí, po použití WC, při přechodu z nečisté na čistou práci, po použití kapesníku, před výdejem atd. A také nevpouštět cizí osoby do provozu.

V tomto období je stále dost lidí s pouhým lehkým nachlazením, i kuchařek. Lékař jim nedovolí zůstat doma a nejde to ani proto, že jídelny by se takto mohly rovnou zavřít. Jak by se takové kuchařky v provozu měly chovat?

Při onemocnění horních a dolních dýchacích cest při slabém průběhu a bez teplot, kdy lékař uzná, že se jedná o stav, který není důvodem k domácí léčbě, ke karanténě nebo hospitalizaci, a když ten člověk nepobýval ve vymezených lokalitách, pak doporučuji při kašli ústní roušku zamezující „prskání“ na okolí. Měl by se vyhnout manipulaci s potravinami, které se dále tepelně neopracovávají, a výdeji stravy. Opět připomínám dodržovat pravidla osobní hygieny, viz výše.

Přenos viru potravinami, správný postup při výdeji pokrmů

Může se tento virus přenést kontaminovaným pokrmem, když například nakažená kuchařka prskne na jídlo a dítě ho sní?

Výjimečně může, ale je to velmi nepravděpodobné. Přenos probíhá z člověka na člověka kapénkovou formou, tj. při vykašlávání či smrkání. Rizikový přenos je i přes potřísněné ruce, proto je kladen takový důraz na důsledné mytí rulou, při smrkání používat papírové kapesníky a ihned je odstraňovat do odpadu. Také platí netřít si oči nemytýma rukama. Virus přežívá pouze pár hodin mimo tělo nemocného.

Jak správně postupovat například při výdeji pokrmů, kdy je kontakt s velkým množstvím lidí?

Určitě i zde platí dodržovat zásady osobní hygieny a používat při výdeji jednorázové rukavice. Dále minimalizovat kontakt dětí s potravinami – nevybírat si z velkého množství předchystaných misek se salátem, neodebírat si ovoce nebo pečivo ze společné nádoby u výdeje. U dětí v MŠ nezavádět tzv. průběžné svačinky, kdy si např. samy mažou pečivo ze společné misky s pomazánkou, ale podávat jim v určenou dobu již namazané pečivo. Rovněž omezit ovocné a zeleninové talíře. Také je třeba dohlédnout, aby si děti před jídlem umyly ruce, a oddělit časově cizí strávníky od strávníků školy.

Jsou nějaké činnosti, potraviny nebo jídla v jídelně, které jsou z hlediska přenosu koronaviru rizikovější?

Platí důsledně umývat potraviny, které se dále tepelně neopracovávají, a zakrývat otevřené nádoby a potraviny. Prevencí je zamezit kontaktu potraviny s co nejvíce lidmi. Samozřejmostí je dodržovat technologické postupy (dostatečné tepelné opracování), dodržovat způsob skladování dle výrobce, zabránit křížové kontaminaci.

Můžete doporučit potraviny a pokrmy, které mohou naopak působit preventivně?
Tak, jako u jiných respiračních onemocnění – vitaminy, zelenina, ovoce.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Tisk E-mail Sdílet Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
Nikdo zatím článek nekomentoval. Buďte první!
Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu
Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi