Informace o cookies na této stránce
Jídelny.cz a partneři potřebují Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam.
Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Časté dotazy k opatřením proti koronaviru

16.9.2020 3456 1 Lucie Janotová
Připadá vám současná situace s opatřeními proti koronaviru ve školním stravování značně nejasná? V následujícím článku hygienická konzultantka Ing. Lucie Janotová, Ph.D. sepsala odpovědi na nejčastější dotazy, které ze školních jídelen přicházejí.
Článek byl zveřejněn před více než 1 rokem,
a proto může obsahovat již neaktuální informace.

Současná situace s opatřeními proti koronaviru ve školních jídelnách je značně nejasná. Metodika pro školní jídelny má pouze doporučující charakter, některé záležitosti zcela neřeší a z jídelen přichází velké množství dotazů. Odpovědi na ty nejčastější z nich sepsala hygienická konzultantka Ing. Lucie Janotová, Ph.D.

Odpovědi jsou zpracovány k 10. 9. 2020.

Používání ochranných roušek

Musí se při přípravě pokrmů nosit roušky? Musí mít pracovnice při výdeji stravy roušku, nebo ne? (Aktualizováno k 17.9.2020)

S účinností od 18.9.2020 platí celoplošné opatření MZ ČR (Č. j.: MZDR 15757/2020-35/MIN/KAN), kterým se zavádí povinnost nosit roušky, resp. ochranu dýchacích cest (nosu a úst) ve všech vnitřních prostorech staveb (mimo bydliště), tj. i ve všech prostorech škol a školských zařízení (s několika výjimkami).

Tato povinnost se tedy vztahuje i na pracovníky školních jídelen, tj. až do odvolání tohoto mimořádného opatření musí pracovníci jak při přípravě pokrmů, tak při jejich výdeji používat roušky, nebo jinou ochranu dýchacích cest.

Výjimky pro pracovníky z této povinnosti jsou uvedeny v bodě o) a t) tohoto opatření (roušky se nemusí nosit: pokud je zajištěn odstup osob minimálně 2 metry a pokud jde o výkon práce na jednom místě, resp. na stálém pracovním místě, kde nedochází k pohybu různých osob; pokud pracovník vykonává práci zařazenou do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek zátěž teplem)

Kde najdu informace o používání roušek nebo jiné ochrany v ŠJ od 1. září 2020?

Pro aktuální informace je vhodné sledovat https://koronavirus.mzcr.cz/

Při přípravě a výdeji pokrmů je nutno používat pouze jednorázové roušky, nebo lze i látkové s dostatečnou frekvencí výměny?

Při přípravě nebo výdeji pokrmů je možné používat jak jednorázové, tak látkové roušky (pakliže není interním předpisem stanoveno jinak). Při používání roušek je vhodné pamatovat na:
– roušky se v případě nutnosti (jakmile jsou vlhké, špinavé apod.) vyměňují za nové,
– životnost jednorázových roušek se pohybuje okolo dvou hodin, obdobně je tomu i u roušek látkových,
– po práci s použitou rouškou následuje umytí rukou s následnou dezinfekcí.

Je možné látkové roušky vyvařit? Nedovedu si představit, že 5 roušek peru v jedné pračce.

Látkové roušky se musí po použití sterilizovat, resp. vyprat při vysokých teplotách. Můžete je buď tzv. vyvařit (nechat ve vodě projít varem a samovolně vystydnout), nebo vyprat v pračce (min. na + 60 °C). Po usušení nezapomeňte roušku vyžehlit z obou stran. Existuje mimo jiné i dezinfekce pomocí specifických prostředků pro tento účel.

Používání dalších ochranných prostředků

Musí mít obsluha ŠJ kromě jednorázových rukavic další ochranné pracovní pomůcky (např. zástěry)?

V současné době není stanovena plošná povinnost používat při přípravě nebo výdeji pokrmů jednorázové rukavice, jednorázové zástěry.

Používání osobních ochranných prostředků (např. jednorázové rukavice, jednorázové zástěry atd.) se obecně odvíjí od konkrétní vykonávané činnosti. Dle §50 vyhlášky č. 602/2006 Sb. se jednorázové ochranné rukavice a ústní roušky používají při pracovní činnosti vyžadující vysoký stupeň čistoty nebo při vyšším riziku kontaminace.

V souvislosti s COVID-19 si tedy povinnost používat jednorázové rukavice, jednorázové zástěry může dobrovolně stanovit stravovací provoz jako jedno z interních preventivních opatření proti šíření COVID-19. Přísnější opatření mohou určit krajská hygienická stanice, případně Ministerstvo zdravotnictví, v závislosti na vývoji epidemické situace. Pozor! Pracovníky to nezbavuje povinnosti mytí a případně i dezinfekce rukou.

Je nutnost instalovat přepážky z plexiskla u výdejních okének?

Žádná taková povinnost není v současné době pro školy/školská zařízení stanovena. Případná instalace přepážek může být jedním z interních preventivních opatření proti šíření COVID-19. Uplatnění tohoto opatření je ale na rozhodnutí každého zařízení.

Je nutné používat při výdeji nebo práci v kuchyni ochranné brýle?

Ochranné brýle slouží jako bezpečnostní prostředek na ochranu očí. Používat je při výdeji pokrmů není povinné. Používání ochranných brýlí při práci v kuchyni se odvíjí od konkrétní vykonávané činnosti (např. při sanitaci konvektomatu může být v závislosti používaném sanitačním prostředku stanovena povinnost použít ochranu očí).

Musí zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům ochranné brýle?

Jestliže je používání ochranných brýlí nezbytné pro odstranění rizik při práci, tak určitě ano. Povinností každého zaměstnavatele je poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky vždy, když jde o práci, při které je zaměstnanec vystaven možnému nebezpečí.

Pokud je tedy určitý druh práce (např. sanitace konvektomatu prostředkem, který je klasifikován jako žíravý) rizikový pro zrak, musí zaměstnavatel zaměstnanci poskytnout ochranné brýle, nebo ochranný štít obličeje.

Jiné dotazy

Je možné stravovat ve školní jídelně najednou víc skupin po 15 žácích, když budou skupiny prostorově odděleny vymezovači?

V současné době není stanovena plošná povinnost zajistit oddělení různých skupin žáků při stravování. V manuálu MŠMT je uváděno zajištění odděleného stavování různých skupin žáku jako doporučení, dle možností školy/školského zařízení.

K možným způsobům zajištění oddělení různých skupin žáků při stravování (ať už jako interní opatření proti šíření COVID-19 nebo na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice) prostorové oddělení skupin žáků (tříd) v jídelně pomocí vymezovačů určitě patří.

Některá KHS stravování externích strávníků povoluje a některá nikoli. Co tedy platí?

V současné době mi není známa skutečnost o plošném zákazu stravování cizích strávníků ve školních jídelnách. O možnosti stravování cizích strávníků hovoří i Manuál MŠMT.

Při stravování cizích strávníků si musí stravovací provoz nastavit taková preventivní opatření, aby nebyl ohrožen zdravotní stav pracovníků, strávníků ani celkově bezpečný provoz školní jídelny.

Pokud pálí a červenají ruce při použití desinfekce, lze ji nahradit latexovými rukavicemi?

Pokud se při používání určitého dezinfekčního prostředku na ruce projeví nežádoucí účinky, doporučila bych vám zkusit jiný dezinfekční prostředek. Při volbě přípravku (dezinfekce) na ruce je nutné brát v úvahu nejen účinnost daného prostředku, ale i jeho přijatelnost pro pokožku. 

Velice důležité je prostudovat příslušnou dokumentaci – tj. množství, počet dávek atd. V poslední době se objevuje na trhu řada neprověřených výrobců. Jako vhodným doplňkem je např. po skončení práce použít krémy zabezpečující hydrataci či regeneraci pokožky.

Použití jednorázových rukavic je vhodné, má ale svá možná úskalí, např. kontaminace rukou při sejmutí rukavic, nebo pocit čistoty vedoucí k nedostatečně častému mytí rukou. Při používání jednorázových rukavic je nutné pamatovat na jejich častou výměnu (a to např. i po otevření/zavření dveří), na mytí rukou během jejich výměny. Při práci v rukavicích je také nutné se vyvarovat dotýkání se nosu nebo úst.

V souvislosti s péčí o ruce je důležité pamatovat na skutečnost, že samotná dezinfekce je dodatečnou ochranou, v žádném případě nenahrazuje mytí rukou.

Je třeba nějak doplnit v souvislosti se zvýšenými hygienickými opatřeními řády v ŠJ? Myslím tím sanitační řád, popřípadě řád jídelny/kuchyně.

Doplnění stávajících řádů, anebo zpracování písemných instrukcí k zavedeným preventivním opatřeným pro prevenci přenosu COVID-19 je určitě vhodné a osobně to doporučuji. Pracovníci musí znát postupy pro hlášení příznaků COVID a pro vyloučení vstupu na pracoviště, musí vědět, jaká konkrétní opatření jsou na provozu pro prevenci přenosu COVID-19 přijata.

Kromě písemného zpracování informací – instrukcí je určitě vhodné s těmito pracovníky prokazatelně seznámit (např. formou krátkého školení s prezenční listinou).

Lze využít i renomovaných poradců v této oblasti, kteří se zpracováním a proškolením mohou pomoci.

Má se při příchodu do školky měřit teplota kuchařek?

V současné době není stanovena plošná povinnost měřit teplotu zaměstnancům školní jídelny při příchodu do práce. Záleží tedy, zda si danou povinnost pracoviště zavede jako interní preventivní opatření pro prevenci přenosu COVID-19.

Změření teploty pracovníka (doporučuje se požívat bezkontaktní teploměry) je určitě vhodné provést v případě podezření na onemocnění COVID-19 u pracovníka (vyskytnou-li se u něho příznaky). Z tohoto důvodu je vhodné, aby na pracovišti, resp. ve škole/školském zařízení byl k dispozici bezkontaktní teploměr.

Ing. Lucie Janotová, Ph.D.

Tisk E-mail Sdílet Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
NadpisAutor Datum               
díkyvedoucíí16.09.2020 07:25
Zobrazit diskusní příspěvky
Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu
Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi