Informace o cookies na této stránce
Jídelny.cz a partneři potřebují Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam.
Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Nárok na dotované obědy v době covidu

7.10.2020 8287 1 Pavel Ludvík
Současná doba, kdy společnost zápasí s nákazou covid-19, přináší nové a nové situace, které školní jídelny nikdy neřešily. Např. jak je to s nárokem na dotovaný školní oběd nebo na závodní stravování učitelů? Co dělat, když se školní jídelna ocitne v karanténě? Přečtěte si dnešní článek a buďte v obraze.
Článek byl zveřejněn před více než 1 rokem,
a proto může obsahovat již neaktuální informace.

Současná doba, spojená se zavíráním tříd, jídelen a škol, s nařízenou nebo preventivní karanténou, s dobrovolným nebo povinným přechodem na distanční výuku, přináší nové a nové situace, které školní jídelny nikdy neřešily. Např. jak je to s nárokem na dotovaný školní oběd nebo na závodní stravování učitelů?

Jsou to situace, které dosud nikdy nenastaly a na které právní předpisy nemohly myslet. Jejich řešení se hledají těžko, avšak na základě vašich dotazů a výzev jsme se do hledání odpovědí pustili.

Jak mluví paragrafy

Východiskem je § 122 odst. 2 školského zákona, podle kterého má dítě/student při pobytu ve škole nárok na dotovaný oběd.

Dětem v mateřských školách, přípravných třídách základní školy a přípravném stupni základní školy speciální, žákům základních škol a nezletilým žákům středních škol se poskytuje hmotné zabezpečení, které zahrnuje školní stravování po dobu jejich pobytu ve škole a ve školském zařízení podle §117 odst. 1 písm. b) a c), a dále v případě potřeby ubytování...

Dále je nutno přihlédnout k § 184a odst. 1 školského zákona

Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků nebo studentů z nejméně jedné třídy, studijní skupiny, oddělení nebo kursu ve škole nebo většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve které se vzdělávají pouze tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem, žákům nebo studentům vzdělávání distančním způsobem.

Kdy strávník má a nemá nárok na dotovanou stravu

Podle převažujícího názoru je podmínka „pobytu ve škole“ a tedy nároku na dotované jídlo splněna i při účasti na výchovně-vzdělávacím procesu školy či školského zařízení. Nejde jen o fyzickou přítomnost žáka ve vyučování nebo v budově školy. Výchovně-vzdělávací proces školy zahrnuje různorodé aktivity a může také probíhat mimo školní budovu. Účastní-li se jich žák, účastní se vzdělávacího procesu a má tudíž právo účastnit se školního stravování.

Tento výklad je potvrzován obecně přijímaným faktem, že školní stravování lze poskytnout i dětem na výletech, exkurzích, sportovních akcích. Nárok vznikne také při pobytu maturanta ve škole (nebo na internátu) během přípravy na maturitu a při odborné praxi středoškolských studentů, kteří jsou ve škole na odborné praxi.
Naopak po dobu prázdnin není na dotované stravování automatický nárok. Ředitel musí rozhodnout, zda dotované stravování dětem poskytne nebo ne. Nárok rovněž není během ředitelského volna, při nemoci a nově se objevily pochybnosti, jak je to při karanténě a nařízeném distančním vzdělávání.

Obědy při nemoci a karanténě

Jestliže je dítě nemocné, lze mu poskytnout zvýhodněný školní oběd pouze v 1. den nepřítomnosti ve škole (např. formou odběru v jídlonosiči). Má-li covid-19, nesmí si pro něho samozřejmě dojít samo, podobně mu pro oběd nemůže dojít žádná osoba, které byla nařízena karanténa.

Jestliže je dítě zdravé, ale byla mu nařízena karanténa, protože se dostalo do styku s nakaženým člověkem (např. člen rodiny), zůstane doma, neúčastní se aktivit školy a nemůže se účastnit školního stravování.

Obědy při distančním vzdělávání

Řada středních škol nyní přechází na distanční výuku. Studenti ji mají povinnou (podle § 184a), účastní se tak aktivit školy a mohou se účastnit školního stravování – pokud ho škola zajišťuje, sami nejsou v karanténě a mají-li ho v dosahu.

Uvádí to metodický návod k distančnímu vzděláváníNebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i dětem/žákům/studentům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Děti/žáci/studenti pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat.

Potvrzuje to i názor tiskové mluvčí MŠMT Anety Lednové z 1. října 2020 zaslaný redakci portálu Jídelny.cz: „V případě, že se žáci povinně vzdělávají distančním způsobem podle § 184a školského zákona, mají nárok na dotované školní stravování.“

Konkrétními podmínkami výdeje stravy těmto studentům a hygienickými aspekty se MŠMT nezabývá. Povinný přechod na distanční výuku byl však nařízen proto, aby se omezilo potkávání studentů, a pokud budou mít nárok na oběd, jejich shlukování opět nastane. Současně bude možné, že se u výdeje budou potkávat i s cizími strávníky. MŠMT tak řešení těchto problémů ponechává ředitelům, kteří k tomu však nemají znalosti. A je otázkou, zda by v těchto situacích neměly pomoci KHS.

Karanténa školní jídelny

Pokud škola funguje normálně, ale v karanténě je personál školní jídelny, je povinností ředitele školy zajistit školní stravování jiným způsobem: za pomoci náhradního personálu, pomocí krabiček z jiné jídelny, formou studených balíčků.

Mohou však nastat případy, že zajištění jakékoli náhradní stravy selže a děti si budou muset nosit studený oběd z domova. Stanovisko ČŠI k takovému postupu popisuje Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora, ve stanovisku pro portál Jídelny.

„S ohledem na skutečnost, že výskyt koronaviru naplňuje znaky situace „vis maior“, nelze postupovat způsoby doporučovanými ministerstvem. V takovéto situaci je zapotřebí zohlednit všechny okolnosti, resp. všechny komplikace, které jsou s výskytem koronaviru spojeny. Nelze tedy ředitele školy postihovat za to, že za současné situace dostatečným způsobem nezajistil náhradu „dotovaných“ školních obědů, pokud prokáže, že podnikl všechny kroky k zajištění „dotovaných“ školních obědů (např. náhradní personál, spolupráce se zřizovatelem, spolupráce s okolními jídelnami, náhradní prostory splňující všechny hygienické požadavky na školní stravování ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí).“

Závodní stravování učitelů

Učitelé mají právo účastnit se závodního stravování při standardní výuce po odpracování 3 hodin výuky, ovšem při distančním způsobu vzdělávání je tomu jinak. Tisková mluvčí Aneta Lednová to upřesňuje takto: „Podle vyhlášky č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, mají zaměstnanci právo na závodní stravováni v případě, ze odpracují touto vyhláškou požadovaný počet hodin v místě výkonu sjednaném ve smlouvě. Pokud bude uzavřena dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o výkonu práce z jiného místa, bude se na toto pohlížet jako na místo výkonu práce.“

Rok 2020 nám přináší dosud nevídané situace a komplikace, z kterých lze těžko někoho obviňovat a jejichž řešení nelze vymyslet ihned. Jak se se zpřísněnými požadavky na hygienu vypořádáváte ve vaší jídelně? Co neobvyklého a netradičního jste při výdeji stravy vymysleli, abyste ho zrychlili a sobě usnadnili práci? Napište nám prosím do diskuse.

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Tisk E-mail Sdílet Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
NadpisAutor Datum               
stravování od 14.10.2020vedoucí šj14.10.2020 10:29
Zobrazit diskusní příspěvky
Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu

Partneři

VIS Plzeň, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 720 962 105  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi