Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Školní stravování od 12. dubna 2021

11.4.2021 3040 23 Pavel Ludvík
Znovu byly otevřeny školy, ale na jasné pokyny pro školní jídelny se přitom zcela zapomíná. Prošli jsme si všechna mimořádná opatření, metodická doporučení a sporné věci konzultujeme s MŠMT. Seznamte se, co pro školní jídelny platí a co ne. Aktualizováno 14. 4. 2021 - roušky a respirátory.

Znovuotevření škol vítá v nebývalé shodě celá společnost, ale současně tento krok přináší řadu otazníků. Rozhodnutí o návratu dětí do škol bylo vydáno rychle, potřebné informace jsou dodávány pozdě, někdy si protiřečí, v některých krajích a regionech bylo navíc otevření škol na poslední chvíli odloženo.

Zatímco pro chod školy, výuku, testování apod. byly vydány ucelené a podrobné pokyny, pro školní jídelny ne. Ty musí spoléhat na neuspořádané informace rozmístěné na různých místech webu MŠMT nebo na aktualizovaný manuál z roku 2020, jehož ustanovení jsou v některých případech upřesněna jinde.

Hlavní zdroje informací pro školní jídelny

Mezi hlavní zdroje informací patří:

Do škol se vrací jen malá část dětí

Do základních škol se vrací děti 1. stupně a to tak, že třídy se budou ve škole po týdnu střídat. Ve škole tak bude vždy jen polovina tříd 1. stupně. Tento princip zvaný „rotační výuka“ neplatí pro malotřídky, ale i pro větší školy, kde 1. stupeň navštěvuje méně než 75 žáků a je umístěn ve stavebně oddělené budově. Do mateřských škol budou chodit pouze předškoláci, děti zaměstnanců Integrovaného záchranného systému, střední školy zůstávají pro běžnou výuku zatím uzavřeny. Prezenční výuka se spouští také pro „speciální“ školy a třídy.

Pro jídelny, které vaří po otevření školy, to sice znamená obnovení provozu, ale dá se očekávat, že jen v menším rozsahu. Jídelny malých škol, které mají jen 1. stupeň, pojedou sice asi naplno, ale jídelny většiny dalších úplných škol mohou čekat max. 25 % strávníků.

Testování dětí a dopady pro jídelnu

Děti budou 2x týdně před vyučováním povinně procházet antigenními testy a negativní výsledek testu bude podmínkou pro jejich účast na prezenční výuce. Pokud bude ve třídě pozitivní test, pak za určitých okolností může být celá třída poslána domů. To vytváří velmi nepříjemnou situaci pro školní jídelnu, které se takto na poslední chvíli odhlásí ze stravy větší skupina strávníků.

Provoz školních jídelen

Provoz školních jídelen se musí řídit pravidly pro provoz stravovacích služeb v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví v odst. I/2:

 • Rozestup 1,5 metru mezi jednotlivými stoly.
 • Nejvíce 4 osoby u jednoho stolu.
 • U delších stolů může být více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry.
 • V jídelně nesmí být více osob, než kolik je míst u stolu.
 • Nesmí být dostupné wifi připojení.

Pravidla pro výdej a konzumaci jídla

Školní jídelna může vařit stravu pro:

 • děti ve škole (mohou jíst v jídelně),
 • pedagogy osobně přítomné na pracovišti (mohou jíst v jídelně),
 • děti vzdělávající se distančně doma (stravu si vyzvednou u okénka),
 • pedagogy nepřítomné na pracovišti (stravu si vyzvednou u okénka),
 • cizí strávníky (stravu si vyzvednou u okénka).


V případě, že se ve školní jídelně vaří pro více škol, mohou se v ní stravovat žáci ze všech škol, kteří se účastní prezenční výuky, a také všichni zaměstnanci, kteří jsou osobně přítomni na pracovišti (to se ovšem bude velmi těžko kontrolovat).

 Doplněno 12.4.2021

Nárok na dotovaný oběd

Na dotovaný oběd mají podle MŠMT nárok ti žáci, kteří jsou ve škole, ale i žáci, kteří se účastní distanční výuky (včetně předškoláků v MŠ). Podle upřesnění, které tiskový odbor MŠMT zaslal redakci Jídelny.cz dne 8. dubna 2021, toto platí i pro děti MŠ, které zatím zůstávají doma. Jim se ovšem jídla vydávají pouze do jídlonosičů, krabiček apod. a jídelna pro tento způsob výdeje musí mít podmínky.


Zavírání jídelen

S ohledem na současnou složitou situaci se dá očekávat, že školní jídelny bude z určitých závažných důvodů nutné zavřít.
Podle informací MŠMT musí škola zajistit chod stravování žáků za všech okolností, výjimku tvoří jídelny MŠ, jejichž provoz lze přerušit, je však třeba informovat rodiče dětí. Karanténu kuchařek MŠMT doporučuje řešit např. náhradním personálem, stravováním v jiné školní jídelně, obědy do krabiček, ev. studenou stravou.

Podle dosavadních zkušeností však tyto způsoby budou možné jen ve větších městech, kde takové možnosti jsou. V menších městech a obcích bude podobně jako vloni docházet k tomu, že školní jídelny budou zavřeny a náhradní stravování zajištěno nebude.

Platná hygienická opatření

Hygienická opatření v provozu školních jídelen upravuje aktualizovaný Manuál k provozu škol v části Školní stravování. Manuál doporučuje zejména:

 • Umývání a desinfekce rukou.
 • Zrušení samoobslužného výdeje.
 • Používání ochranných prostředků dýchacích cest kuchařkami (k 12.4.2021 respirátory).
 • Až na nezbytné případy omezit vstup třetích osob do prostor školní jídelny.

V Manuálu z neznámých důvodů zůstal nesmyslný pokyn zajistit oplach nádobí při ručním mytí vodou horkou 85 stupňů. Stránky MŠMT na jiném místě upřesňují, že dostačující je vždy umývání nádobí horkou vodou z vodovodu.
 


 

Doplněno 13.4.2021

Cizí strávníci

Tiskový odbor MŠMT mailem ze dne 12. dubna 2021 potvrdil redakci portálu Jídelny.cz, že školní jídelny mohou vařit cizím strávníkům. Pro tuto skupinu ovšem neplatí starší pokyn v Manuálu, že jídlo může sníst v jídelně za splnění určitých podmínek. Školní jídelny jsou povinny se řídit mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví , které v bodě I/2/b umožňuje pouze stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání.

Všichni ostatní strávníci (distanční výuka, veřejnost) jsou povinni si oběd vyzvednout pouze ve výdejovém okně, nemohou jíst v jídelně.

 


 

Doplněno 14.4.2021

Roušky a respirátory

Nošení roušek upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictvíVyplývá z něho:

 • Děti v MŠ nosit roušky nemusí.
 • Děti do 15 let musí ve škole až na výjimky nosit roušky.
 • Starší děti a zaměstnanci jsou povinni používat respirátor.

Výjimku mají děti s poruchou intelektu nebo s různými postiženími, kterým mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto pokynu.

Platí také, že roušky a respirátory je možné odložit po dobu konzumace stravy ve školní jídelně.

Z hlediska zajištění těchto prostředků je v mimořádném opatření důležitý bod I/4. Podle něho jsou školy povinny kuchařkám zajistit tyto prostředky v dostatečném počtu na každou pracovní směnu. To zdůrazňuje i MŠMT v Odpovědích na nejčastější otázky v části Roušky. 

 

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Tisk E-mail Sdílet Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
NadpisAutor Datum               
testováníivka 611.04.2021 11:26
A teď babo (na MŠMT :)) raď!Odhlášeno11.04.2021 12:27
prosím odstranit mé duplicitní příspěvkyBaba11.04.2021 12:30
Zalka12.04.2021 06:50
Stravování od 12.4.MarieM12.04.2021 08:03
Zalka12.04.2021 08:48
dotaz k cizím strávníkůmpetra12.04.2021 10:49
Zalka12.04.2021 11:03
Valentýna12.04.2021 11:41
Pavel Ludvík12.04.2021 12:14
Raduza113.04.2021 09:55
stravování od 12.4.MarieM14.04.2021 08:25
Lúca14.04.2021 08:51
beunka15.04.2021 09:41
JídlonosičeBarča16.04.2021 08:11
Lúca16.04.2021 23:02
počet strávníků Jenda 19.04.2021 15:53
honzyk 19.04.2021 16:01
Školní stravování od 12. dubna 2021Miluše 221.04.2021 09:30
Zobrazit diskusní příspěvky
Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu
Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi