Pro správné fungování tohoto webu využíváme soubory cookies. Budete-li pokračovat v jeho prohlížení, souhlasíte s používáním souborů cookies.Pokračovat Více informací    
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Řád školní jídelny. Ano, ale jaký?

3.5.2021 1835 0 Pavel Ludvík
Má vaše jídelna vnitřní řád? Jistě ano. Nebo se to jmenuje provozní řád? Jaký je v nich rozdíl? Hlavní body vnitřního řádu jsou popsány v právních předpisech. Zkontrolujte si, zda v něm máte vše, co vyžaduje školský zákon a seznamte se, čím se vnitřní a provozní řád liší.

Snad každá školní jídelna má pro své strávníky připravený dokument, v kterém popisuje, kolik stojí strava, jak si ji lze objednat, kdy se vydává a jak se platí. Někdy je v něm obsaženo mnohem víc: jak se dají obědy odhlašovat, zejména při nemoci strávníka, jaká pravidla platí pro stravování učitelů nebo i cizích strávníků, v některých jídelnách dokonce obsahuje i zásady skladby jídelníčku, pokyny pro hygienu, sanitaci apod. Je to zkrátka jakýsi řád jídelny, kterým se všichni mají řídit. Někde ho nazývají vnitřní řád, jinde provozní řád nebo směrnice.

Dochází tak ale k nejasnosti. Je vnitřní řád a provozní řád totéž? Nebo je mezi nimi nějaký rozdíl? Co vlastně mají obsahovat?

Vnitřní řád

Základním úkolem školní jídelny je stravovat děti, žáky a studenty. Při tom se musí především řídit školským zákonem a ten v § 28 uvádí, že školní jídelna musí mít vypracovaný vnitřní řád. Je to tedy povinná dokumentace. Co má vnitřní řád obsahovat, popisuje § 30:

  • Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
  • Provoz a vnitřní režim školského zařízení
  • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
  • Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů

Práva a povinnosti dětí, rodičů, vzájemné vztahy

Zde může být uvedeno, na jakou stravu, složení, velikost porce mají děti nárok, v jakém prostředí se stravují, že se musí řídit pokyny dozoru, šetrně nakládat s nádobím, nevynášet jídlo ven. Tento bode může zahrnovat i informace o možnostech odběru stravy, o stravě v 1. den nemoci apod.

Rozhodně by zde neměla chybět formulace, že strávník je povinen se řídit vnitřním řádem a hradit úplatu za školní stravování, nebo že se rodič může vyjadřovat k záležitostem školního stravování.

Provoz a vnitřní režim jídelny

Toto téma má většina jídelen bezvadně popsáno. Jde o ceny obědů, způsoby platby, termíny úhrady, přihlašování/odhlašování, 1. den nemoci, pokyny k čipům/kartám, úřední hodiny, výdejní dobu, organizaci výdeje, povinnost dodat přihlášku ke stravování, pravidla vyúčtování na konci roku.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Jídelna by měla stanovit hlavní zásady pro dohled nad strávníky, pro zajištění pořádku a úklidu. Dále je možno popsat stolování a chování v jídelně, jak a kam se odnáší použité nádobí, ev. řešení případných úrazů, ke kterým může dojít, nebo vstup nepovolaných osob.

Zacházení s majetkem školského zařízení

Tuto podmínku školského zákona splní jídelna tak, že popíše například zacházení s talíři a příbory. Nebo stanoví povinnost hlásit příp. škody na majetku a uvede, jak se budou řešit. Lze také popsat pravidla, která platí pro vnášení věcí, které se stravováním nesouvisí (aktovky, oděv).

Vnitřní, nebo provozní řád?

Dost školních jídelen má vypracovaný výše uvedený řád, který obsahuje body podle § 30, ale nazývají ho jinak: provozní řád. Je to formální chyba, malá vada na kráse, a pokud se řád skutečně vyjadřuje ke čtyřem uvedeným okruhům, kontrolní orgán to obvykle nepovažuje za porušení zákona a jen vás vyzve k okamžité nápravě.
Jestliže však řád neobsahuje náležitosti dle § 30, nebo se převážně zabývá provozními podmínkami kuchyně, je to již nedostatek závažnější.

Klasický provozní řád obsahuje něco jiného: popis chování kuchařek během přípravy stravy, jejich povinnosti, zásady provozní a osobní hygieny, pokyny pro obsluhu strojů, pro přejímku zboží a nakládání s potravinami atd. Neměl by se zaměňovat za vnitřní řád, nebo se s ním slučovat. Věci, které jsou užitečné pro strávníky a jejich rodiče, nezajímají kuchařky, a pravidla, která platí v kuchyni, nejsou potřebná pro rodiče. Správně je to tak, že to, co se děje před okénkem, je popsáno ve vnitřním řádu, a to, co je za ním, je uvedeno v provozním řádu.

Stravování zaměstnanců a doplňková činnost

Vnitřní řád by se měl vyjadřovat především ke školnímu stravování. Není na závadu, když obsahuje i pravidla pro stravování zaměstnanců nebo doplňkovou činnost. Ostatně některé informace (např. výdejní doba, objednávání stravy, nakládání s majetkem, zajištění bezpečnosti) mohou být stejné jako pro děti, tak pro dospělé. Pokyny pro stravování zaměstnanců a cizích strávníků by ale neměly ve vnitřním řádu převažovat a je vhodné pro ně mít samostatné řády zejména v případech, že stravování učitelů nebo cizích strávníků se v jídelně provozuje ve větším rozsahu nebo výrazně odlišně od stravování žáků.

Zveřejnit vnitřní řád

Jídelny by měly dbát na náležité zveřejnění vnitřního řádu, které jí ukládá § 30 odst. 4:
Školní řád nebo vnitřní řád zveřejní ředitel na přístupném místě ve škole nebo školském zařízení, prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance, žáky a studenty školy nebo školského zařízení a informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků.

Zveřejnit vnitřní řád je možné např. na nástěnce, u vchodu do jídelny, u samostatného subjektu také na jeho úřední desce, a protože strávníci i jejich rodiče jsou dnes internetovou generací, tak určitě také na internetu. Jídelny by neměly zapomenout prokazatelným způsobem informovat strávníky a rodiče o vydání a obsahu řádu. Dnes se to nejčastěji řeší odkazem na vnitřní řád v přihlášce ke stravování, děti ale mohou být poučeny i učiteli ve vyučování apod.

Ukázky vnitřních řádů

Velmi podrobný vnitřní řád najdeme například na stránkách samostatné školní jídelny v Litovli. Vyjadřuje se ke všem bodům, které požaduje školský zákon v § 30.

Vnitřní řád, který téměř přesně kopíruje strukturu požadavků stanovených školským zákonem, je na stránkách ŠJ v Šenově.

Srozumitelně i formálně dobře zpracovaný vnitřní řád mají ve ŠJ v Praze 10.  Na začátku dubna v něm můžeme vidět i aktuální dodatek 6 – Epidemiologická opatření vzhledem ke COVID-19 k 1. 3. 2021.

Vyčerpávajícím způsobem sestavila vnitřní řád také školní jídelna v Praze 22.  Ten má ovšem malou formální vadu – je nazván Provozní řád, ale jinak obsahuje všechny podstatné věci. A podobně je tomu třeba v ZŠ Prachatice.

Rovněž ve ŠJ gymnázia a SOŠ v Ústí n. L. ho nazvali Provozní řád, ovšem v něm už některé náležitosti chybí, např. zajištění bezpečnosti v jídelně, nakládání s majetkem apod.

Ukázka provozního řádu

Zatímco vnitřní řády najdeme na stránkách mnoha jídelen, provozní řády ne. O provozních řádech není třeba informovat širokou veřejnost, jsou určeny pro zaměstnance. Ale přesto se na internetu některé dají najít, například v ZŠ a MŠ v Rybitví. Mají ho skutečně precizně vypracovaný – věnuje se jen provozním záležitostem kuchyně a i zde je aktuálně doplněn pravidly pro dobu covid.

Když ho porovnáme s vnitřními řády, uvedenými v tomto článku, můžeme velmi názorně vidět, čím se vnitřní řád a provozní řád liší.

Na co nezapomenout

Uvedené ukázky řádů ať slouží pro vaši inspiraci. Jen pozor na jejich bezduché kopírování – řád musí vždy popisovat realitu dané školní jídelny. Když už ho odněkud kopírujete, nezapomeňte změnit alespoň otvírací hodiny, číslo bankovního účtu nebo jméno vašeho ředitele. Zkušenosti ukazují, že ne vždy se na to pamatuje…


Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Tisk E-mail Sdílet Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
Nikdo zatím článek nekomentoval. Buďte první!
Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu
Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi