Informace o cookies na této stránce
Jídelny.cz a partneři potřebují Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam.
Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Manuály MŠMT a MZd pro školní jídelny

17.8.2021 3946 2 Redakce Jídelny.cz
MŠMT vydalo pro školní rok 2021/2022 soubor doporučení pro školy a školská zařízení vzhledem ke covid-19. Seznamte se s tím, co platí pro školní jídelny, co je jen doporučení a co je závazné. -- Aktualizováno 28. 8. – platná doporučení MZd. Víte, v čem se liší od pokynů MŠMT?

Seznamte se s plným zněním Souboru doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19.

Doporučení Ministerstva školství pro školní jídelny

Při poskytování školního stravování je vhodné dodržovat níže uvedená doporučení, pokud nestanoví KHS, vláda nebo Ministerstvo zdravotnictvíjinak:

 • V rámci možností školy zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin (např. rozložit vydávání obědů v delším čase, je-li to možné, nebo vytvořit v jídelně sektory oddělující jednotlivé třídy).
 • Hygiena a úklid podle pravidel stanovených v předchozím textu.
 • Důraz na nutnost mytí (případně dezinfekci) rukou před odebráním stravy.
 • Neumožnit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).
 • Personál školní kuchyně má při vydávání školních pokrmů nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest, pokud to aktuálně platné mimořádné opatření MZd stanovuje.
 • Cizí strávníci a děti/žáci strávníci, kteří se vzdělávají distančním způsobem, musí mít pro konzumaci vyčleněný samostatný čas nebo oddělený prostor a po ukončení stravování musí být stoly a židle očištěny a dezinfikovány. Pro výdej stravy cizím strávníkům je nutné nastavit pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím tak, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz školní jídelny.

Závazné legislativní pokyny

Kromě uvedených doporučení  platí tyto pokyny stanovené právními předpisy:

 • Vyzvedávat obědy nemohou žáci v izolaci nebo s nařízenou karanténou, ale ani zákonní zástupci a třetí osoby, pokud jsou v izolaci nebo karanténě. Rovněž nesmí do prostor školní jídelny vstupovat nemocná osoba. Strávníci musí být usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou strávníků sedících u jednoho stolu, u jednoho stolu sedí nejvýše 6 strávníků, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi skupinami nejvýše o 6 strávnících, je rozestup alespoň 1,5 metru; provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více strávníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro strávníky.
 • Děti a žáci (případně zaměstnanci), kteří se nepodrobí testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek (tj. děti, žáci a zaměstnanci, kteří jsou povinni po celou dobu pobytu ve škole nosit respirátor/roušku), jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat odstup od ostatních osob (tedy těch, kteří se testují, mají ukončené očkovaní, jsou po prodělání nemoci, případně nemohou vůbec nosit respirátor/roušku) nejméně 1,5 m.

Další pokyny a doporučení

Několik dalších pokynů a doporučení týkajících se  hygieny rukou, úklidu a testování osob najdete v dalších kapitolách Manuálu.

Doporučení Ministerstva zdravotnictví pro školní jídelny

Podobný manuál pro školní jídelny vydalo i Ministerstvo zdravotnictví. Od manuálu MŠMT se v něčem liší, něco má jinak. Jde zejména o tyto pokyny:

 • respektovat zásady správné výrobní a hygienické praxe,
 • mytí nádobí při dostatečně vysokých teplotách (mycí proces min. 60 ºC), při ručním mytí zajistit finální oplach teplou vodou,
 • regulovat počet strávníků v jídelně a jejich hromadné příchody a odchody,
 • zajistit strávníkům možnost mytí rukou před jídlem, případně dezinfekci,
 • zrušit samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty apod.),
 • personál ŠJ musí při výdeji správným způsobem používat jednorázové rukavice a další pomůcky,
 • vysoký stupeň osobní hygieny a dodržování znalostí nutných při činnostech epidemiologicky závažných se vyžaduje u všech zaměstnanců účastnících se stravování (např. i u učitele, který pomáhá při výdeji stravy apod.)
 • při stravování cizích strávníků preferovat formu výdeje pokrmů do jednorázových obalů, příp. přinesených vlastních nádob (pro tento způsob výdeje musí být nastavena pravidla pro manipulaci s doneseným nádobím, aby nebyl ohrožen zdravotně nezávadný provoz ŠJ). Při konzumaci stravy v ŠJ je nutné zajistit časové a místní oddělení cizích strávníků, pokud pro ně není vyčleněna samostatná jídelna, tzn. stravování umožnit až po skončení výdeje pro školu; po odchodu cizích strávníků provést úklid s následnou dezinfekcí všech jimi využívaných prostor.

Také jeho pokyny MZd mají pouze povahu doporučení. Seznamte se s nimi.

Tisk E-mail Sdílet Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
NadpisAutor Datum               
Podmínky pro vstup do jídelny - cizí strávníciMgr. Hana Svatoňová30.08.2021 15:02
manuálzdenouš15.09.2021 19:41
Zobrazit diskusní příspěvky
Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu
Jídelny.cz, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 731 331 095  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi