Informace o cookies na této stránce
Jídelny.cz a partneři potřebují Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam.
Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Stručný průvodce právními předpisy

25.10.2021 2774 0 Pavel Ludvík
Nevíte, kde v právu hledat řešení problémů z vaší školní jídelny? Nevíte, která informace je právně závazná, a která ne? Přečtěte si našeho stručného průvodce právními předpisy a buďte v obraze! Budete vždy vědět, kde najít vše potřebné , a budete si vždy vědět rady. Doporučujeme vám také webinář na toto téma.
Článek byl zveřejněn před více než 1 rokem,
a proto může obsahovat již neaktuální informace.

Když vedoucí jídelen hledají vhodná rozhodnutí v méně obvyklých záležitostech, často je vidět snaha dozvědět se pouze to, jak se má daná věc řešit. Méně často je zajímá, jak byl zdroj té informace, jestli je daná situace popsána v právním předpisu, případně v kterém, nebo jestli je možné ji řešit jen na základě selského rozumu, za pomoci metodiky apod.

Mít základní přehled v právních předpisech je však velmi výhodné. Když se vedoucí alespoň přibližně orientuje v obsahu zákonů, bude vědět, kde v případě potřeby hledat řešení, a nemusí hledat pomoc jinde. Dokáže najít východisko i v jiných, ale podobných situacích. Zjistí, na jaké podmínky a jiné právní předpisy je problém navázán, a vidí všechny věci v širším kontextu. Takové znalosti zlepšují její obratnost při řešení různých problémů i její pozici při vyjednávání s kontrolními orgány.

Patříte i vy mezi ně? Udělejte si malý test: Vyjmenujte problémy týkající se úzce školní jídelny, které jsou popsány ve školském zákoně. Své výsledky si můžete zkontrolovat na konci tohoto článku v odstavci o školském zákoně.

Tento článek představuje hlavní zákony, kterými se řídí činnost školní jídelny, a některé jejich prováděcí vyhlášky. Dále uvádí obsah vybraných paragrafů, které popisují řešení některých problémů, jež se ve školním stravování častěji vyskytují. Prolistujte si uvedené právní předpisy za pomoci tohoto přehledu a získejte větší přehled o právu pro školní jídelny.

Doporučujeme vám také webinář na toto téma, který proběhne 10. listopadu 2021. 

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

č. 250/2000 Sb.

Tento právní předpis mimo jiné popisuje chování a hospodaření školy či jídelny jako příspěvkové organizace.

Vybrané paragrafy:

 • Zřízení příspěvkové organizace, zřizovací listina, nakládání s majetkem, dary, doplňková činnost: § 27
 • finanční hospodaření: §28,
 • stravování zaměstnanců a stravovací služby: §33b,
 • poskytování darů: § 37.

Prováděcí vyhláškou zákona tohoto zákona je mj. vyhláška č. 84/2005 Sb. o nákladech na stravování zaměstnanců a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky. Ta podrobněji popisuje pravidla pro stravování zaměstnanců škol.

Zákon o potravinách

č. 110/1997 Sb.

Zákon o potravinách stanovuje povinnosti, které jsou při výrobě a uvádění potravin do oběhu, např. poskytovat spotřebiteli dostatek informací o složení, a chrání ho před zdravotně závadnými potravinami.

Vybrané paragrafy:

 • Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku (požadavky na jakost potravin, jejich skladování, minimální trvanlivost, obaly): § 3,
 • informační povinnost provozovatele potravinářského podniku: §3d,
 • označování pokrmů: § 9a.

Důležitou vyhláškou pro školní jídelny je vyhláška č. 417/2016 Sb., o některých způsobech označování potravin.

Zákon o ochraně veřejného zdraví

č. 258/2000 Sb.

Tento zákon popisuje činností a opatření, které slouží pro vytváření a ochranu zdravých životních a pracovních podmínek, pro zabránění vzniku a šíření infekčních a hromadných onemocnění, pro zamezení ohrožení zdraví občanů, vzniku nemocí souvisejících s prací atd.
Pro školní jídelny je významný v tom, že popisuje oblast hygieny a požadavky na bezpečnost pokrmů.

Vybrané paragrafy:

 • Nabízení potravin ve školách: §7a,
 • předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných: §19,
 • povinnosti fyzické osoby vykonávající činnosti epidemiologicky závažné: §20,
 • podmínky provozování činností epidemiologicky závažných: §21,
 • další podmínky provozování stravovacích služeb: §23 a 24,
 • ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace: § 55 a 57.

Z mnoha prováděcích vyhlášek tohoto zákona je pro školní jídelny velmi významná vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a vyhláška č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví.

Zákoník práce

č. 262/2006 Sb.

Zákoník práce je základní právní předpis upravující vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podmínky výkonu práce zaměstnanců, jejich bezpečnost a odměňování. Pro školní jídelny má význam v tom, že ustanovení toho právního předpisu platí pro vedoucí, kuchařky a všechen další personál.

Vybrané paragrafy:

 • Pracovní poměr a pracovní smlouva: § 30 a následující,
 • převedení na jinou práci: § 41,
 • ukončení pracovního poměru a výpovědi: § 48 a následující,
 • dohody o pracích mimo pracovní poměr: § 70 a následující,
 • pracovní doba: § 78 a následující,
 • přestávka v práci: § 88 následující,
 • práce přesčas: § 93 a následující,
 • OOPP: § 104,
 • odměna za práci: §109 a následující,
 • dovolená: § 211 a následující,
 • stravování zaměstnanců: § 236.

V souvislosti se zákoníkem práce lze doporučit také znalost nařízení vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací ve veřejných službách a správě, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

Školský zákon

č. 561/2004 Sb.

Školský zákon popisuje podmínky, za nichž se uskutečňuje vzdělávání a výchova, vymezuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících státní správu a samosprávu ve školství. Popisuje chod školní jídelny z hlediska školství (na rozdíl od zákona č. 250/2000), např. jejího zapojení do struktury školy.

Vybrané paragrafy:

 • Právní postavení škol a školských zařízení: §7,
 • práva a povinnosti dětí, žák a studentů: §21 a 22,
 • organizace školního roku: §24,
 • dokumentace škol (např. školský rejstřík a školní matrika, vnitřní řád): §28,
 • vnitřní řád: §30,
 • zařízení školního stravování: §119,
 • podmínky chodu jídelny: §121,
 • školní stravování jako základ hmotného zabezpečení: §122,
 • úplata za školské služby: §123,
 • školská právnická osoba – vznik, změny a zánik, její ředitel: § 124 a následující
 • hospodaření: § 133 a následující,
 • školský rejstřík: §141 a následující,
 • financování škol a školských zařízení ze státního rozpočtu: §160-163,
 • ředitel školy a školského zařízení, jeho práva a povinnosti: §164-166.

Školský zákon má řadu prováděcích vyhlášek, z nichž jmenujme alespoň vyhlášku č. 107/2005 Sb. o školním stravování nebo vyhlášku č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

Ing. Pavel Ludvík – vedoucí redakce portálu Jídelny.cz

Tisk E-mail Sdílet Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
Nikdo zatím článek nekomentoval. Buďte první!
Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu

Partneři

VIS Plzeň, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 720 962 105  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi