Informace o cookies na této stránce
Jídelny.cz a partneři potřebují Váš souhlas s využitím cookies ke shromažďování a analýze informací o návštěvnosti tohoto webu a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu a reklam.
Svůj souhlas udělíte kliknutím na tlačítko „OK“.
Nastavení OK
Souhlas můžete odmítnout zde.
Jídelny.cz
Informační portál hromadného stravování

Nová vyhláška o požadavcích na pokrmy

25.5.2023 904 1 Redakce Jídelny.cz
Od 1. července 2023 začíná platit nová vyhláška, která upravuje některé požadavky kladené na pokrmy. Dotkne se i školních jídelen. Některé požadované vlastnosti budou zcela jiné než dnes, další jen mírně odlišné. Vyhláška pojednává i o teplotách podávaných pokrmů. Seznamte se změnami, které vás čekají.

Požadavky této vyhlášky budou platit pro všechny stravovací provozy bez rozdílu, zda se jedná o tzv. otevřené (např. restaurace, kavárny) nebo uzavřené (např. školní jídelny, nemocnice, ústavy sociální péče) stravování.

Co nová vyhláška upravuje?

Vyhláška si klade za cíl zajistit vysokou úroveň kvality pokrmů a zároveň ochrany spotřebitelů – zákazníků.
Paragrafem 9a odst. 3 zákona č. 110/1997 Sb., v platném znění, je pro stravovací provozy určena povinnost dodržovat technologické požadavky na výrobu pokrmů, požadavky na způsob uvádění pokrmů na trh, a dále smyslové, fyzikální, chemické a mikrobiologické požadavky na bezpečnost pokrmů. A právě nová vyhláška tyto požadavky zákona provádí.

Účinnost nové vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 2, 4 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024. Projděte si níže všechny zmiňované paragrafy v pořadí, v jakém vstoupí v platnost.

Jaké konkrétní požadavky vyhláška stanovuje?

§ 3

Paragraf 3, který vstoupí v platnost již od 1. července 2023, stanovuje způsob uvádění pokrmů na trh:

 • podmínky uvádění teplých pokrmů na trh, resp. teplota a doba výdeje, jsou ve stejném rozsahu, jak je stanoveno paragrafem 25 vyhlášky č. 137/2004 Sb., tj. teplé pokrmy se vydávají tak, aby se ke spotřebiteli dostaly za teploty nejméně +60 °C,
 • teplé pokrmy uváděné na trh podle výše zmíněného odstavce po uplynutí lhůty pro jejich vydání nelze dále uchovávat, ohřívat ani zchlazovat nebo zmrazovat,
 • zchlazené pokrmy se uvádějí na trh při teplotách 0 °C až +4 °C,
 • zmražené pokrmy se uvádějí na trh při teplotách –18 °C a nižších (za zmražené pokrmy se pro účely této vyhlášky nepovažují zmrzliny a led vyrobený v zařízení společného stravování),
 • studené pokrmy, které mají charakter cukrářského nebo lahůdkářského výrobku, se uvádějí na trh při teplotách nejvýše do +8 °C.

Paragrafy § 2, 4 a 5 pak nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024:

§ 2

Paragraf 2 vyhlášky stanovuje požadavky na tuky a oleje používané k tepelné úpravě:

 • na tepelnou úpravu mohou být používány jen tuky a oleje, které jsou pro daný účel vhodné,
 • tuky a oleje se mohou zahřívat na max. +180 °C, pokud není výrobcem stanoveno jinak,
 • teploty při smažení hranolků a jiných krájených výrobků z brambor musí být nižší než +175 °C.

§ 4

Paragraf 4 vyhlášky stanovuje smyslové, fyzikální a chemické požadavky na bezpečnost pokrmů, resp. stanovuje smyslové, fyzikální a chemické ukazatele pro tuky a oleje používané ve stravovacích provozech:

 • olej a tuk, který vykazuje známky tepelného rozkladu nesmí být použit při výrobě a uvádění pokrmů na trh. Pro účely vyhlášky jsou ukazatele tepelného rozkladu uvedeny v příloze č. 1 vyhlášky.

§ 5

Paragraf 5 vyhlášky stanovuje mikrobiologické požadavky na bezpečnost pokrmů:

 • pokrmy uváděné na trh musí splňovat požadavky, resp. mikrobiologické limity uvedené v nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, a pokud je dané nařízení nestanoví, musí pokrmy splňovat požadavky, které jsou stanoveny v tabulkách č. 1 až 3 v příloze č. 2 k této vyhlášce,
 • stěry po sanitaci odebrané z míst a zařízení používaných při výrobě a manipulaci s pokrmy musí splňovat požadavky, resp. mikrobiologické limity, uvedené v nařízení Komise (ES) č. 2073/2005, a pokud je dané nařízení nestanoví, musí splňovat požadavky uvedené v tabulce č. 4 v příloze č. 2 k této vyhlášce,
 • při kontrole mikrobiologických požadavků uvedených v tabulkách č. 1 až 4 v příloze č. 2 k této vyhlášce se postupuje v souladu s českými technickými normami, které jsou v těchto tabulkách stanoveny,
 • nejistota měření nesmí být zohledněna jako dodatečná tolerance, pokud jde o hodnocení shody naměřené hodnoty s požadavky na mikrobiologickou bezpečnost pokrmů podle limitní hodnoty ukazatele stanovené v tabulkách č. 1 až 4 v příloze č. 2 k této vyhlášce.


Závěrem upozorňujeme, že vydáním nové vyhlášky se neruší vyhláška č. 137/2004 Sb. Všechny stravovací provozy budou muset plnit požadavky obou vyhlášek.

Momentálně zjišťujeme další, bližší podrobnosti a o dalším vývoji vás budeme informovat.

Tisk E-mail Sdílet Hodnocení článku: 
Diskuse k článku:
NadpisAutor Datum               
max. teplota olejedakakave08.06.2023 09:39
Zobrazit diskusní příspěvky
Pozvánky a novinky do Vašeho e-mailu

Partneři

VIS Plzeň, s.r.o.  |  Farského 638/14  |  326 00 Plzeň - Východní předměstí  |  Česká republika
Telefon: +420 720 962 105  |  E-mail: info@jidelny.cz  |  Facebook
Zobrazit plnou verzi